STRONA POŚWIĘCONA HISTORII HARCERSTWA
   
 
This Web Site - Copyright © 2004-2019 By Marek & Marek Popiel - Tarnów - All rights reserved
 
   
SZANOWNY CZYTELNIKU
   

Czas sprawił, że pewnych pomysłów i opracowań nie da się już zapisać drukiem w formie książkowej. To technika komputerowa tak szybko się rozwija, że wymusza na nas działania by sprostać potrzebom dzisiejszego społeczeństwa informatycznego. Przykładem jest niniejszy projekt, który w przeciągu minionych dwóch lat znacznie się rozrósł. Nakierowany jest na następujące kierunki działań:

  1. Udostępnienie zindeksowanych i zdigitalizowanych czasopism harcerskich od 1911 r.
  2. Wydawanie internetowego czasopisma SKAUT w formacie PDF,
  3. Gromadzenie, opracowywanie i prezentowanie skautowych i harcerskich materiałów historycznych, zbiorów i kolekcji harcerskich oraz udostępnianie ich na stronach portalu oraz poprzez czasopismo SKAUT.

Wiele innych prac czynionych jest pod kątem przypadającej w tym roku 95 rocznicy wydania przez Andrzeja Małkowskiego pierwszego rozkazu organizacyjnego 22 maja 1911 r. we Lwowie oraz szybko zbliżającym się stuleciem powstania skautingu na ziemiach polskich.
Wszelkie przedsięwzięcia związane z realizacją tego projektu realizowane są własnym sumptem przy bezinteresownej pomocy osób, które nawiązały kontakt z pomysłodawcą i twórcami portalu.
Stale prowadzone są prace nad udostępnieniem kolejnych roczników czasopism.

* * *

Początkowo zostało udostępnione w Internecie tylko czasopismo Komunikat-Skaut. Przygotowanie do realizacji tego przedsięwzięcia trwało kilka lat, co było spowodowane więcej niż skromnymi możliwościami czasowymi. Był to też fascynujący okres rozwoju technologii informatycznych i upowszechniania się Internetu, gdy każdy miesiąc i rok rozszerzał krąg użytkowników i przynosił nowe wersje programów, które mogły mieć zastosowane w trakcie konstruowania niniejszej strony.
Prace przygotowawcze obejmowały cztery rozległe sfery zagadnień:

  1. Opracowanie bibliograficzne, sporządzenie baz danych - indeksów, weryfikacja w oparciu o źródła zewnętrzne, korespondencja, opracowanie treści czasopism i biogramów redaktorów,
  2. Zaprojektowanie strony pod względem zawartości merytorycznej oraz graficznej prezentacji danych,
  3. Skanowanie stron czasopisma i optymalizacja wielkości plików graficznych,
  4. Zaprojektowanie strony pod względem informatycznym, konwersja baz danych, uaktualnianie i bieżące zarządzanie stroną.

Czytelnik może mieć pełny i szybki wgląd w treść czasopisma z możliwością czytania każdej z 990 zeskanowanych stron. Szybkie przeszukiwanie zawartości umożliwiają: indeks nazwisk i nazw geograficznych (obejmujący 2 500 nazwisk i 9 500 wystąpień), indeks zawartości (700 tytułów artykułów), spis zawartości i karty bibliograficzne.
Wyjątkowym elementem tej strony jest możliwość rozszerzania i uaktualniania przez czytelników danych biograficznych osób ujętych w indeksie nazwisk oraz to, że czytelnik nie musi zastanawiać się jaką informację może znaleźć na stronie. Wstępnie bowiem wyselekcjonowana informacja widoczna jest po wejściu w każdy z indeksów. Możliwe jest wyszukiwanie dowolnej, krótkiej frazy, co rozszerza możliwość znalezienia interesującej informacji.
Korzystanie z informacji zawartych na stronach portalu jest nieodpłatne, dlatego prosimy o podawanie w publikacjach źródła informacji.

APEL

Zwracam się z prośbą do osób i instytucji o dalszą pomoc w uzupełnianiu brakujących numerów czasopism oraz informacji o ich redaktorach.
Strona Skauta rozrasta się dzięki pomocy wielu osób dostarczających m.in. oryginały czasopism z różnych okresów działalności skautingu i harcerstwa.

Portal mógł zaistnieć w Internecie dzięki Firmie ZETO S.A. w Tarnowie.

   


Strona działa na serwerze firmy


ZETO SA. Zespół Efektywnych Technik Obliczeniowych Tarnów