STRONA POŚWIĘCONA HISTORII HARCERSTWA
   
 
This Web Site - Copyright © 2004-2019 By Marek & Marek Popiel - Tarnów - All rights reserved
 
   
   
SKAUT. HARCERSKIE PISMO HISTORYCZNE, TARNÓW
   
         
    REDAKCJA: LESŁAW DALL - Zakopane, WIESŁAW KUKLA - Poznań, MARIAN MISZCZUK - Warszawa, MAREK KARPIŃSKI - Tarnów, MAREK POPIEL (red. naczelny) - Tarnów

Liczniki pobrań poszczególnych numerów SKAUTA działają od 7 marca 2006 r.

   
 

Nr 1 [59], 22 lutego 2020 r., rok XVI. DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ
TREŚĆ: M. Popiel, Od redakcji; życzenia na Dzień Myśli Braterskiej, s. 2; M. Popiel, Od redakcji, s. 2; J. Węgierski, Lwowska harcerska konspiracja 1939–1949 [2], s. 3; L. Dall, Sztandar Krakowskiej Chorągwi Męskiej Związku Harcerstwa Polskiego z 1922 roku, s. 13; W. Śliwerski, Seria Wydawnicza Fundamenty, s. 16.

 Pobrań: 60
   
 

Nr 4 [58] listopad 2019 r., rok XV.
TREŚĆ: M. Popiel, Od redakcji, s. 2; J. Węgierski, Lwowska harcerska konspiracja 1939–1949, s. 3; M. Popiel, Jerzy Węgierski (1915–2012), s. 11; M. Popiel, Poświęcenie sztandaru I Lwowskiej Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki, s. 12; M. Popiel, Kredkowa historia, s. 14; L. Dall, Muzeum Harcerskie im. Olgi i Andrzeja Małkowskich w Zakopanem, s. 17; M. Popiel, Harcerstwo to gra! – recenzja książki, s. 18; T. Kozik, Widziane z Warszawy widziane przez czytelnika – recenzja książki, s. 19; P. Głowiak, Seria Przywrócić Pamięć, s. 20.

 Pobrań: 158
   
 

Nr 3 [57] wrzesień 2019 r., rok XV.
TREŚĆ: M. Popiel, Od redakcji, s. 2; M. Miszczuk, „Węzełek” – Pismo Głównej Kwatery Harcerek w Londynie 1961–2017, s. 3; M. Popiel, Krakowski Rocznik Historii Harcerstwa – 15 lat – analiza statystyczna i spis artykułów, s. 15; M. Miszczuk, Z krzyżem harcerskim w bój 1914–1921 – recenzja książki, s. 23; M. Popiel, Harcerska wędrówka przez stulecie – recenzja książki, s. 24.

 Pobrań: 134
   
 

Nr 2 [56] maj 2019 r., rok XV.
TREŚĆ: M. Popiel, Od redakcji, s. 2; M. Miszczuk, Danuta Rossman (1922–2018), s. 3; L. Dall, Sztandar lwowskiej Chorągwi Harcerzy ZHP z 1933 roku, s. 8; J. Braun, Rozbijamy obóz, s. 11; J. Braun, Czuwaj – wiersz, s. 13; M. Miszczuk, Małkowski, jakim był… – recenzja książki: Andrzej Małkowski. Korespondencja 1911–1919. Zebrał i przypisami opatrzył Marek Popiel, Zakopane 2018, s. 14.

 Pobrań: 352
   
 

Nr 1 [55] 22 lutego 2019 r., rok XV. DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ.
TREŚĆ: M. Popiel, Od redakcji, s. 2; M. Żychowska, Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w 1988 roku, s. 3–10; M. Żychowska, Adam Ciołkosz (1901–1978), s. 5; P. Głowiak, Seria „Przywrócić Pamięć” – Zestawienie wydanych reprintów na dzień 7.02.2019 r., s. 10; L. Dall, Spis publikacji harcerskich Wiesława Kukli i Mariana Miszczuka, s. 11; A. Targowski, Recenzja książki: Wiesław Kukla, Marian Miszczuk, Widziane z Londynu, s. 19;. M. Trusz, M. Sobczyk, Grób oraz muzeum Roberta i Olave Baden-Powell – relacja z pobytu w Nyeri, w Kenii, s. 20; R. Jędrzejczak, Tablica harcerska w Łękawie, s. 24.

 Pobrań: 572
   
 

Nr 5 [54] 24 grudnia 2018, rok XIV, ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE.
TREŚĆ: M. Popiel, Od redakcji, s. 2.

 Pobrań: 335
   
 

Nr 4 [53] 11 listopada 2018 r., rok XIV, NUMER O NIEPODLEGŁOŚCI I HARCERSTWIE.
TREŚĆ: M. Popiel, Od redakcji, s. 2; Harcerstwo w dniach odzyskiwania Niepodległości, s. 3; Harcerski wymiar rocznicy niepodległości w Tarnowie, s. 12.

 Pobrań: 367
   
 

Nr 3 [52] październik 2018 r., rok XIV.
TREŚĆ: M. Popiel, Od redakcji, s. 2; K. Przybyło, Tarnów w latach I wojny światowej oraz w 1918 roku we wspomnieniach Jerzego Brauna, s. 3–15; K. Przybyło, Jerzy Braun (1901–1975), s. 5; L. Gorycki, Skauting mniejszości narodowych i etnicznych w II Rzeczypospolitej (część 7) – Próba podsumowania, s. 16; P. Głowiak, Seria „Przywrócić Pamięć” – Zestawienie wydanych reprintów na dzień 25.10.2018 r., s. 24; M. Popiel, Tablice harcerskie w Przemyślu, s. 25; M. Miszczuk, Uwagi o ekslibrisach, s. 28.

 Pobrań: 503
   
 

Nr 2 [51] czerwiec 2018 r., rok XIV.
TREŚĆ: M. Popiel, Od redakcji, s. 2; M. Moskal, Inka – wiersz, s. 2; L. Dall, Druhna Basia Wachowicz (1937–2018), s. 3; M. Popiel, Płk dr Hm. Jerzy Pertkiewicz (1920–2018), s. 4; L. Gorycki, Skauting mniejszości narodowych i etnicznych w II Rzeczypospolitej (część 6) – Drużyny rosyjskie w ZHP, s. 5; M. Popiel, Exlibrisy harcerskie, s. 16; Geneza i nurty ideowe Harcerstwa. Afisz konferencji popularno-naukowej zorganizowanej w Krakowie, s. 21; M. Popiel, Wystawa Jubileuszowa Czarnej Trzynastki Krakowskiej, s. 22; P. Głowiak, Seria „Przywrócić Pamięć” – Zestawienie wydanych reprintów na dzień 25.06.2018 r., s. 24.

 Pobrań: 848
   
 

Nr 1 [50] luty 2018 r., rok XIV, NUMER PIĘĆDZIESIĄTY.
TREŚĆ: M. Popiel, Od redakcji, s. 4; L. Dall, Sztandar Kompanii Skautowej 6 pułku piechoty Legionów Polskich, s. 5; L. Gorycki, Skauting mniejszości narodowych i etnicznych w II Rzeczypospolitej (część 5) – Ukraiński Płast, s. 8; M. Popiel, O dziele harcerskim hm. Janusza Krężela, s. 20; M. Popiel, O książkach i pismach: Olga Małkowska, Tu mi dobrze, tu mój świat…; Kaja Drąg, Przewodnik po „Zbiorze akt 1939–1945” i „Zbiorze spuścizn” z zasobu archiwum Muzeum Harcerstwa w Warszawie; „Sanocki Skaut”, s. 26; Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2017 r., s. 28; P. Głowiak, Seria „Przywrócić Pamięć” – Zestawienie wydanych reprintów na dzień 14.02.2018 r., s. 29; L. Dall, Dodatek specjalny. Spis artykułów (według autorów). Tarnowski „Skaut” – nr 1–50 w latach 2005–2018, s. 30.

 Pobrań: 876
   
 

Nr 5 [49] grudzień 2017 r., rok XIII.
TREŚĆ: M. Popiel, Od redakcji, s. 2; redakcja, 1867–1935 Józef Piłsudski, s. 3; redakcja, Śp. Janusz Krężel 1936–2017, s. 4; M. Popiel, Chronologiczne zestawienie wydań książki A. Kamińskiego Kamienie na szaniec w latach 1943–2017, s. 5; G. Broniewska, Historia sztandaru XV Łódzkiej Drużyny Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego, s. 8; K. Marszałek, „Mój plecak” na wędrówkę szlakami historii ruchu harcerskiego, s. 14; L. Dall, Harcerski Słownik Biograficzny, s. 18; W. Kukla, Bon na budowę „Domu Harcerskiego” – przyczynek do dziejów harcerstwa we Włocławku, s. 20.

 Pobrań: 772
   
 

Nr 4 [48] wrzesień 2017 r., rok XIII, ANGIELSKI NUMER.
TREŚĆ: M. Popiel, Od redakcji, s. 2; M. Popiel, Książki o zlocie w Birmingham w 1913 roku, s. 3; M. Popiel, The „Daily Scout” – dziennik Zlotu w Birmingham w 1913 roku, s. 6; M. Popiel, Uczestnicy wyprawy do Birmingham w 1913 roku. Lista nr 1, s. 11; L. Dall, Zlot w Birmingham w 1913 r. w prasie polskiej, s. 12; M. Popiel, Na wyspie Brownsea – fotorelacja z 2010 roku, s. 14; P. Głowiak, Seria „Przywrócić Pamięć” – Zestawienie wydanych reprintów na dzień 25.09.2017 r., s. 20.

 Pobrań: 1418
   
 

Nr 3 [47] 1 sierpnia 2017 r., rok XIII.
TREŚĆ: M. Popiel, Od redakcji, s. 2; L. Dall, Mieczysław Schreiber-Łuczyński – współautor książki Harce młodzieży polskiej, s. 3; L. Gorycki, Skauting mniejszości narodowych i etnicznych w II Rzeczpospolitej (część 4) – Drużyny skautowe im. Berka Joselewicza, s. 7; T. Huk, Encyklopedia Harcerstwa, s. 18; M. Popiel, O książkach: Bogdan Szwagrzak, Przemijamy i trwamy; Jacek Krzysztof Danel, Orędownik Niepodległości. Kazimierz Sabbat 1913–1989, Kaja Drąg, Przewodnik po zbiorach „Zespół akt 1911–1939” oraz „Zespół wspomnień i historii lokalnych” z zasobu archiwum Muzeum Harcerstwa w Warszawie. s. 19.

 Pobrań: 1019
   
 

Nr 2 [46] kwiecień 2017 r., rok XIII.
TREŚĆ: M. Popiel, Od redakcji, s. 2; M. Popiel, W 150 rocznicę powstania Towarzystwa gimnastycznego we Lwowie, s. 3; M. Popiel, Pośmiertne publikacje o Andrzeju Małkowskim z lat 1919–1939, s. 6; L. Dall, Jan Kasprowicz, Rozkaz, s. 8; L. Gorycki, Skauting mniejszości narodowych i etnicznych w II Rzeczpospolitej (część 3) – Skautowy Związek im. kpt. Trumpeldora – Betar, s. 11; P. Głowiak, Seria „Przywrócić Pamięć” – Zestawienie wydanych reprintów na dzień 31.03.2017 r., s. 22; M. Popiel, Krakowski Rocznik Historii Harcerstwa – spis artykułów za lata 2015–16, s. 23.

 Pobrań: 1209
   
 

Nr 1 [45] luty 2017 r., rok XIII.
TREŚĆ: M. Popiel, Od redakcji, s. 2; K. Paraskiewicz, Franciszek Machalski (1904–1979), s. 3; M. Popiel, Jeszcze o broszurze Andrzeja Małkowskiego Scouting in Poland, s. 13; M. Popiel, Nalepki – nieopowiedziana historia, s. 14; L. Gorycki, Skauting mniejszości narodowych i etnicznych w II Rzeczpospolitej (część 2) – Haszomer Hacair, s. 15; M. Popiel, Portal internetowy Organizacji Harcerzy, s. 26; M. Popiel, Recenzja książki – K. Marszałek, Ruch harcerski w latach 1980–1989, wybór źródeł do dziejów Ruchu harcerskiego w Polsce, Kraków 2017, s. 27; W. Kukla, Recenzja książki – M. Miszczuk, Zbigniew Adolf Heidrich 1899–1983, człowiek, wychowawca, przedsiębiorca, naukowiec, Warszawa 2016, s. 28.

 Pobrań: 1334
   
 

Nr 5 [44] 15 października 2016 r., rok XII.
TREŚĆ: M. Popiel, Od redakcji, s. 2; M. Popiel, Pierwsza winieta lwowskiego „Skauta”, s. 3; A. Kamiński, Wytyczne ogólne w sprawie zorganizowania Szkoły Instruktorskiej w Górkach Wielkich, s. 7; L. Gorycki, Skauting mniejszości narodowych i etnicznych w II Rzeczpospolitej – zapowiedź, s. 13; M. Popiel, Recenzja książki – Franciszek Machalski, Z ziemi perskiej do Polski. Wybór tekstów, wstęp i opracowanie Kinga Paraskiewicz i Krzysztof Paraskiewicz, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016, s. 14; L. Dall, Recenzja – „Reakcja” – Magazyn gliwickich harcerzy, s. 16.

 Pobrań: 1386
   
 

Nr 4 [43] wrzesień 2016 r., rok XII.
TREŚĆ: M. Popiel, Od redakcji, s. 2; M. Popiel, Wypisy ze Sprawozdania Wydziału PTG „Sokół-Macierz” we Lwowie za 1911 rok, s. 3; L. Gorycki, Skauting mniejszości narodowych i etnicznych w II Rzeczpospolitej (część 1), s. 7; M. Karpiński, Tarnowska wystawa prasy harcerskiej w 1986 r., s. 13; M. Popiel, Uhonorowanie Tadeusza Strumiłły w Książniczkach, s. 18; P. Głowiak, Seria „Przywrócić Pamięć” – Zestawienie wydanych reprintów na dzień 1.09.2016 r., s. 19; W. Kukla, Recenzja książki – Katarzyna Marszałek, Dziedzictwo którego nie można odrzucić. Próba interpretacji wybranych źródeł z lat 1918–2015 do dziejów Związku Harcerstwa Polskiego, s. 20.

 Pobrań: 1541
   
 

Nr 3 [42] 22 maja 2016 r., rok XII, NUMER NADZWYCZAJNY.
TREŚĆ: M. Popiel, Od redakcji, s. 2; A. Małkowski, Rozkaz Dzienny, s. 3; M. Popiel, Rozkaz Dzienny – pierwszy dokument harcerski, s. 5; Członkowie pierwszej Komendy Scoutowej we Lwowie – 1911 r., s. 7; M. Popiel, W kręgu legend i mitów, s. 8; A. W., Scouting, s. 12; M. Popiel, Recenzja książki – Tomasz Sikorski, Krzyż harcerski 1913–2013, s. 16.

 Pobrań: 1732
   
 

Nr 2 [41] 22 maja 2016 r., rok XII.
TREŚĆ: M. Popiel, Od redakcji, s. 2; K. Przybyło, M. Popiel, Władysław Malczewski (1907–1940). Zarządca Górek Wielkich, s. 3; Szary Smrek, Reportaż z Górek, s. 10; J. Błoniarz, Pierwsza Książka o Andrzeju Małkowskim – uzupełnienie, s. 13; P. Głowiak, Seria „Przywrócić Pamięć” – Zestawienie wydanych reprintów na dzień 25.04.2016 r., s. 14; M. Popiel, Recenzje, s. 16.

 Pobrań: 1271
   
 

Nr 1 [40] 22 lutego 2016 r., rok XII.
TREŚĆ: M. Popiel, Od redakcji, s. 2; L. Dall, Sanitariuszka Lili – Antonina Mokłowska (1895–1978), s. 3; J. Broniewski, Pożegnanie twórczyni harcerstwa polskiego – śp. Olgi Małkowskiej „Oleńki”, „Gaździny”, s. 5; W. Noskowski, Boys-scouts, s. 9; M. Popiel, Wybór źródeł do dziejów ZHP – kilka refleksji, s. 14; M. Popiel, Krakowski Rocznik Historii Harcerstwa – spis artykułów za lata 2013–14, s. 15.

 Pobrań: 1403
   
 

Nr 4 [39] grudzień 2015 r., rok XI.
TREŚĆ: Życzenia od redakcji, s. 2; M. Popiel, O Pułkach żakowskich – odnaleziony tekst z 1910 roku, s. 3; E. Cenar, Pułki żakowskie, s. 4; M. Popiel, Polonika harcerskie z lat 1913–38 w Muzeum Polskim w Ameryce, s. 5; M. Popiel, O konkursie na harcerską nowelę w lwowskim „Skaucie”, s. 11; S. Granieczny, Harcerskie serce I nagroda w konkursie nowelistycznym „Skauta”, s. 14; W. Kukla, Informacja – academia.edu, s. 15; 25 lat miesięcznika „Czuwaj”, s. 16; Be the spark! Magazine”, Warszawa 2014, nr 1; P. Głowiak, Nowe reprinty „Impulsu”, s. 16.

 Pobrań: 1327
   
 

Nr 2–3 [37–38] maj–wrzesień 2015 r., rok XI.
TREŚĆ: M. Popiel, Od redakcji, s. 2; [Anonim], Ś.p. por. Andrzej Małkowski, s. 3; O. Małkowska, Na posterunku… – wiersz, s. 4; S. Sedlaczek, Andrzej Małkowski, s. 5; M. Popiel, Ostatni kurs harcmistrzowski w Ośrodku Harcerskim w Górkach Wielkich w 1939 roku, s. 8; M. Popiel, (P. Damaszko), Hm. Tadeusz Dobrowolski „Siuks”, s. 13; W. Kukla, Niemieckie książki filatelistyczne – recenzja, s. 14; W. Kukla, Scouting in Poland – recenzja, s. 15; M. Popiel, Hm. Zygmunt Szadkowski – recenzja, s. 16.

 Pobrań: 1604
   
 

Nr 1 [36] 26 marca 2015 r., rok XI.
TREŚĆ: M. Popiel, Od redakcji, s. 2; Tadeusz Strumiłło, Andrzej Małkowski, s. 3; Stanisław Sedlaczek, Ś. p. Andrzej Małkowski, s. 5; [Adam Ciołkosz], Jak żył i umarł Andrzej Małkowski, s. 7; Juliusz Dąbrowski, U matki, s. 8; M. Lachowicz, Pierwszy Skaut Polski, s. 10; Lesław Dall, Skaut Tadzio Kuhn i „Złe spojrzenie” Żeromskiego, s. 12; Stefan Żeromski, Złe spojrzenie, s. 13; Marek Popiel, Ośrodek kształcenia Starszyzny Harcerskiej w Górkach Wielkich, s. 18.

 Pobrań: 1645
   
 

Nr 4 [35] listopad 2014 r., rok X.
TREŚĆ: M. Popiel, Od redakcji, s. 2; [Kazimierz Wyrzykowski], Wspomnienie pośmiertne. Andrzej Małkowski, s. 3; W., Andrzej Małkowski, s. 4; Chudek Józef Marian, Andrzej Małkowski, pierwszy harcerz polski. Krótki życiorys w 10-tą rocznicę zgonu, s. 6; Bambaju [Aleksander Kamiński], Twórca Harcerstwa Polskiego. O Andrzeju Małkowskim, s. 10; Wojciech Albrycht, Gawędy starego żołnierza. Na poważnie i na śmiesznie. Andrzej Małkowski, s. 12; M. Popiel, Pierwsza Książka o Andrzeju Małkowskim, s. 14; Paweł Iwaniuk, Harcerstwo zakopiańskie w latach 1913–1945 – recenzja, s. 16; W. Kukla, Od pieriestrojki do Karty Polaka. Środowiska i organizacje polskiego harcerstwa na terenie ZSRR i po jego rozpadzie – recenzja, s. 19.

 Pobrań: 1849
   
 

Nr 3 [34] wrzesień 2014 r., rok X.
TREŚĆ: M. Popiel, Od redakcji, s. 2; W. J. Witrylak (1898–1971), Mój harcerski życiorys, s. 3; M. Wczelik, O pradziadku – harcerzu, s. 6; W. J. Witrylak, Zwięzła historia drużyn skautowych, następnie harcerskich w Samborze (1911–1929), s. 7; W. Kukla, Pożegnanie hm. Ewy Karpińskiej-Gierat, s. 9; A. Jaroszyńska-Kirchmann, Harcmistrzyni Ewa Gierat o harcerstwie w Ameryce, s. 11; M. Popiel, Rocznik Historii Harcerstwa – analiza statystyczna i spis artykułów, s. 13; M. Popiel, Krakowski Rocznik Historii Harcerstwa – analiza statystyczna i spis artykułów, s. 18; M. Popiel, Omówienie kolejnych książek serii wydawniczej „Przywrócić Pamięć”, s. 25.

 Pobrań: 1576
   
 

Nr 2 [33] 4 czerwca 2014 r., rok X.
TREŚĆ: M. Popiel, Od redakcji, s. 2; Z. J. Bytnar, Życiorys, s. 3; J. Rymszewicz, Wakacje na Wileńszczyźnie w 1939 roku, s. 7; A. Zawadzka, Tadeusz „Zośka” i przyjaźń, s. 9; Z. J. Bytnar, O obowiązkach w przyjaźni, s. 11; Z. J. Bytnar, Tragedia Alka, s. 12; W. Śliwerski, O Adolfie Zbigniewie Heidrihu – naczelniku ZHP, s. 13; M. Popiel, Książki Stanisława Sedlaczka w serii „Przywrócić Pamięć”, s. 14.

 Pobrań: 1859
   
 

Nr 1 [32] marzec 2014 r., rok X.
TREŚĆ: M. Popiel, Od redakcji, s. 2; Z. J. Bytnar, W oczach matki – wspomnienie z dzieciństwa syna – Janka Bytnara, s. 3; Z. J. Bytnar, Aresztowanie Jana i Stanisława Bytnarów 23 marca 1943 roku w Warszawie, s. 6; Z. J. Bytnar, Wspólna mogiła, s. 11; J. Krężel, Zamyślenie nad nowym wydaniem „Kamieni na szaniec”, s. 14; M. Popiel, Szkoła za lasem. Program kształcenia starszyzny harcerstwa podziemnego, s. 15; W. Śliwerski, Seria wydawnicza – „Przywrócić Pamięć”, s. 15.

 Pobrań: 1781
   
 

Nr 1 [31] marzec 2013 r., rok IX.
TREŚĆ: M. Cisek, Franciszek Makary Pększyc-Grudziński (1891–1915), s. 2; M. Popiel, Jamboree w Gödöllő w 1933 roku, s. 8; Teksty o skautingu, s. 13; Skaut z kalendarza podhalańskiego, s. 13.

 Pobrań: 2308
   
 

Nr 4 [30] październik 2012 r., rok VIII.
TREŚĆ: M. Miszczuk, Naczelnik Adolf Zbigniew Heidrich (1899–1983). Biografia harcerska – cz. II, s. 2; W. Kukla, M. Miszczuk, Działalność wydawnicza harcerstwa na Zaolziu, s. 10; L. Dall, Skautowe przyczynki biograficzne w słowniku „Oficerowie legionów polskich”, s. 17; A. Targowski, Polscy harcerze w świecie piszą od 100 lat – recenzja książki, s. 23.

 Pobrań: 2460
   
 

Nr 3 [29] lipiec 2012 r., rok VIII.
TREŚĆ: M. Miszczuk, Naczelnik Adolf Zbigniew Heidrich (1899–1983). Biografia harcerska – cz. I, s. 2; W. Kukla, M. Miszczuk, Działalność wydawnicza ZHP w Niemczech w latach 1945–1949, s. 9; A. Berowski, ZHP w Niemczech – hufiec harcerski im. gen. W. Sikorskiego w Hohenfels (Lechów), s. 14.

 Pobrań: 2401
   
 

Nr 1–2 [27–28] maj 2012 r., rok VIII.
TREŚĆ: M. Popiel, Leopold Ungeheuer (1903–1941) – ostatnia próba wodza – cz. III, s. 2; W. Kukla, M. Miszczuk, Działalność wydawnicza harcerstwa w europejskiej części cesarstwa rosyjskiego i Rosji radzieckiej (1915–1919), s. 8; M. Popiel, Pierwsze teksty o angielskim skautingu, s. 16; Anonim, Troska o młodzież, s. 16.

 Pobrań: 2312
   
 

Nr 2–3 [25–26] październik 2011 r., rok VII.
TREŚĆ: M. Popiel, Leopold Ungeheuer (1903–1941) – ostatnia próba wodza – cz. II, s. 2; W. Kukla, M. Miszczuk, Uwagi o stanie badań dziejów harcerstwa na obczyźnie, s. 7; J. Bońkowski, Raport kapelana harcerstwa – o jego służbie na Białorusi w okresie 9 X 1989–31 X 2009 r., s. 15; M. Popiel, Pierwsze teksty o angielskim skautingu, s. 17; M. Stępowski, Jak swoją młodzież wychowują Anglicy (pułki wywiadowcze Boy Scout w Anglii), kalendarz towarzystwa szkoły ludowej na rok tysiąc dziewięćset jedenasty. 1911, pod redakcyą dra Maryana Stępowskiego, rocznik IV, Kraków, s. 100–107, s. 18.

 Pobrań: 2610
   
 

Nr 1 [24] styczeń 2011 r., rok VII.
TREŚĆ: M. Popiel, Leopold Ungeheuer (1903–1941) – ostatnia próba wodza – cz. I, s. 2; M. Gołąb, Moje wspomnienia z życia harcerskiego w Rzeszowie w latach 1919–1922, s. 7; M. Popiel, Pierwsze teksty o angielskim skautingu, s. 10; Fox, Na drodze do stałej armii – tygodnik „świat”, Warszawa 2 października 1909 r., rok IV, nr 40, s. 10; E. S. Naganowski, „Bi-Bi” i „Bi-Es”, Dziennik „Słowo Polskie”, Lwów 16 i 17 listopada 1909 r., nr 536 i 538, s. 12; M. Miszczuk, Piątka lwowska w latach 1911–14, s. 18.

 Pobrań: 3115
   
 

Nr 3 [23] październik 2010 r., rok VI.
TREŚĆ: M. Miszczuk, Ignac – harcmistrz Ignacy Płonka (1904–2000), cz. II, s. 2; L. Dall, Fotografie skautowe jako wojenne dowody tożsamości, s. 8; M. Popiel, Spotkanie kolekcjonerów pamiątek skautowych, s. 10; M. Popiel, Polski Skauting męski… – o książce Ireny Kozimali, s. 11; M. Popiel, Materiały historyczne stowarzyszenia szarych szeregów – pamięci hm. Ryszarda Kaczorowskiego, s. 12.

 Pobrań: 2607
   
 

Nr 2 [22] czerwiec 2010 r., rok VI.
TREŚĆ: M. Miszczuk, Ignac – harcmistrz Ignacy Płonka (1904–2000), cz. I, s. 2; M. Popiel, Mam szczerą wolę… – o książce Bogusława Śliwerskiego, s. 12.

 Pobrań: 2798
   
 

Nr 1 [21] 15 kwietnia 2010 r., rok VI.
TREŚĆ: Portret druha hm. Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie, s. 1; M. Popiel, Działalność harcerzy-seniorów w Londynie w latach 1962–1996, s. 2; M. Miszczuk, Andrzej Małkowski w VI c. k. gimnazjum we lwowie w roku szkolnym 1912/1913, s. 8; M. Miszczuk, Andrzej Małkowski we wspomnieniach Jana Przybyły, s. 9; H. Paniszewa, Harcerstwo w Brześciu (Białoruś), s. 11; Z. Pilarczyk, Recenzja książki całym życiem pełnić służbę… Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie w opinii jego działaczy i liderów, s. 14; M. Miszczuk, Działalność wydawnicza KHK, s. 16.

 Pobrań: 2858
   
 

Nr 3–4 [19–20] grudzień 2009 r., rok V.
TREŚĆ: M. Popiel, Aleksander Szczęścikiewicz (1897–1980) – ostatni komendant Lwowskiej Chorągwi Harcerzy ZHP, s. 2; W. Kukla, O harcerstwie samodzielnym, s. 11; W. Kukla, „Harcerskie wieści. gazetka związku harcerstwa Rzeczypospolitej w Kanadzie”. ZHR Polish Scouts of Canada (Richmond Hill, Ontario), s. 12; J. L. Pyś, Poprawianie świata. Recenzja książki: M. Miszczuk, Jan Rossman „Wacek”, s. 15; M. Popiel, Karta pocztowa wydana z okazji roku Andrzeja i Olgi Małkowskich, s. 16.

 Pobrań: 2913
   
 

Nr 2 [18] maj 2009 r., rok V.
TREŚĆ: Sz. Dąbrowski, Wincenty Wierzejewski (1889–1972), s. 2; W. Kukla, Działalność wydawnicza poznańskiej czarnej trzynastki, s. 5; M. Popiel, Recenzja książki Szymona Dąbrowskiego – Wincenty Wierzejewski. Działaj, twórz i nie bój się życia…, s. 11; M. Miszczuk, Portret, którego nie było, s. 13.

 Pobrań: 3184
   
 

Nr 1 [17] luty 2009 r., rok V.
TREŚĆ: M. Popiel, Rozważania nad ważną dla harcerstwa datą…, s. 2; Anonim, Memoriał w sprawie ustalenia daty powstania Harcerstwa w Polsce, s. 3; M. Miszczuk, Czwórka lwowska, s. 7; W. Kukla, Wileńska prasa harcerska w latach 1990–2008 (Wilno, republika litewska), s. 11; K. Przybyło, Heca z „Harcami”, s. 15; M. Miszczuk, Krótkie dzieje książki Jerzy Braun, s. 19; M. Popiel, O dziele hm. dr Marii Żychowskiej – popularyzatorki postaci Jerzego Brauna, s. 20; L. Dall, Wystawa „Harcerstwo w sztuce” – 2011 r., s. 23.

 Pobrań: 3550
   
 

Nr 3-4 [15-16] wrzesień-grudzień 2008 r., rok IV.
TREŚĆ: M. Popiel, Andrzej Małkowski w c. k. Wyższej Szkole Realnej w Tarnowie – 1901/1902, s. 2; W. Kukla, „Harcerstwo nad Pacyfikiem. Oficjalny Organ Z.H.P., Koło Przyjaciół Harcerstwa w Vancouver, B.C.” (1971–1986), (Vancouver, Brytyjska Kolumbia, Kanada), s. 7; K. Przybyło, Płonie ognisko i szumią knieje. Pieśń, która musiała powstać przed 90. Laty, s. 11; M. Popiel, W dzień deszczowy i ponury… sprawozdanie z odsłonięcie pomnika Andrzeja Małkowskiego w Tarnowie, s. 14.

 Pobrań: 3152
   
 

Nr 2 [14] czerwiec 2008 r., rok IV.
TREŚĆ: M. Popiel, Hm. Wacław Walerian Blicharski (1912–1972) – cz. II., s. 2; W. Kukla, „Harcerz Kresów. Pismo braci harcerskiej HpnU” [Harcerstwa Polskiego na Ukrainie] – Lwów, Ukraina, s. 9; Olga Małkowska – w pamięci świadków, s. 13; D. Pniewska, Moje spotkanie z druhną Oleńką, s. 13; I. Szenderowiczowa, Moje spotkanie z śp. Olgą Małkowską, s. 14; J. Krężel, W odwiedzinach u druhny Hm. RP Olgi Małkowskiej (opracowano na podstawie korespondencji nadesłanej przez hm. Józefa Kurowskiego z Mesznej), s. 15; M. Popiel, Harcerskie szlaki w harcerskim mieście. Informacje o przedsięwzięciach organizowanych z okazji odsłonięcia pomnika Andrzeja Małkowskiego w Tarnowie, s. 19.

 Pobrań: 3636
   
 

Nr 1 [13] marzec 2008 r., rok IV.
TREŚĆ: M. Popiel, Hm. Wacław Walerian Blicharski (1912–1972) – cz. I, s. 2; W. Kukla, „Nasza gazetka. Harcerskie pismo dla dzieci i młodzieży” (Czeski Cieszyn, Zaolzie, Republika Czeska), s. 9; J. Krężel, Klub Przyjaciół Książki Harcerskiej przy Tarnowskiej Chorągwi ZHP im. gen. Józefa Bema w Tarnowie (1984–2001), s. 15; Głosy czytelników, s. 19; Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia roku 2008 rokiem Andrzeja i Olgi Małkowskich, s. 20.

 Pobrań: 4053
   
 

Nr 4 [12] grudzień 2007 r., rok III.
TREŚĆ: Życzenia świąteczne i noworoczne, s. 1; L. Dall, Gen. bryg. Ferdynand Zarzycki (1888–1958), doktor filozofii, skaut, nauczyciel, minister i senator, s. 2; W. Kukla, „Ogniwa. Pismo harcerek/pismo dziewcząt 1949–1955” (Londyn, Wielka Brytania), s. 7; M. Popiel, Drużyna harcerska założona przez koło „rodzina wojskowa” w Bydgoszczy, s. 11.

 Pobrań: 3880
   
 

Nr 3 [11] listopad 2007 r., rok III.
TREŚĆ: M. Popiel, Wiktor Frantz (1904–1980). Ostatni redaktor lwowskiego skauta – dokończenie, s. 2; W. Kukla, „Skaut. Czasopismo Związku Harcerstwa Polskiego na Wschodzie 1942–1946” (Jerozolima, Palestyna), s. 6; M. Popiel, Pomnik Andrzeja Małkowskiego w Tarnowie, s. 10; D. Pniewska, Polonez na 340 par – czyli wrażenia z dnia polskiego na 21 Jamboree, s. 11; A. F. Baran, Harcerstwo w Kazachstanie (1996–2006). 5 tysięcy kilometrów od Warszawy, s. 14.

 Pobrań: 3441
   
 

Nr 2 [10] czerwiec 2007 r., rok III.
TREŚĆ: R. Petelenz-Łukasiewicz, Na zlot – wiersz, s. 1; Od redakcji, Słów kilka…, s. 2; M. Popiel, Wiktor Frantz (1904–1980). Ostatni redaktor lwowskiego Skauta, cz. 2, s. 3; J. C. Grześkowiak-Matejkowa, Na przełaj (Lusaka, północna Rodezja, Afryka 1946), s. 6; W. Kukla, Joanna C. Grześkowiak-Matejkowa – biogram, s. 8; M. Miszczuk, Z krzyżem harcerskim w Persji – rok 1942, s. 9; M. Popiel, Hm. Tadeusz Pawłowski – wspomnienie, s. 12; M. Miszczuk, Władysława Seweryn-Spławska, Instruktorki organizacji harcerek ZHP poza krajem po drugiej wojnie światowej, Londyn 2004, s. 13; M. Popiel, Nadymany Pinokio z lejkiem w ustach… (polski znaczek pocztowy na 100 lecie światowego skautingu), s. 15.

 Pobrań: 4280
   
 

Nr 1 [9] marzec 2007 r., rok III.
TREŚĆ: R. Petelenz-Łukasiewicz, Zew – wiersz, s. 1; Od redakcji, Słów kilka…, życzenia świąteczne, s. 2; M. Popiel, Wiktor Frantz (1904–1980). Ostatni redaktor lwowskiego Skauta, cz. 1, s. 3; W. Kukla, „Spójnik terenowy” 1959–1979 (Elizabeth, New Jersey, USA), s. 6; M. Miszczuk, Harcerska akcja „szukajcie przyjaciół” Szkocja, Anglia 1941–1944, cz. 1, s. 9; M. Popiel, Jan Barczyński – wspomnienie, s. 12.

 Pobrań: 4381
   
 

Nr 4 [8] grudzień 2006 r., rok II.
TREŚĆ: Życzenia świąteczne i noworoczne, s. 1; Od redakcji, Słów kilka…, s. 2; M. Miszczuk, Jan Rossman ps. Wacek, cz. 4 (dokończenie), s. 3;– W. Kukla, Pożegnanie „Znicza” (Bethlehem, Connecticut USA), s. 6; W. Kukla, „Kronika harcerska” (Chicago Illinois USA), s. 7; M. Miszczuk, Harcerze w 1 dywizji pancernej PSZ, s. 10; M. Popiel, Czasopisma harcerskie w zbiorach biblioteki im. W. Stefanyka we Lwowie, s. 13; M. Popiel, Podróż Olgi i Andrzeja Małkowskich do Stanów Zjednoczonych AP, s. 15.

 Pobrań: 5974
   
 

Nr 3 [7] październik 2006 r., rok II.
TREŚĆ: M. Popiel, Pieśń pamięci, s. 1; Od redakcji, Słów kilka…, s. 2; M. Popiel, Kasia Michałek – wędrowniczka, s. 3; W. Kukla, „Na Tropie. pismo młodzieży harcerskiej” (Londyn, Anglia), s. 6; L. Dall, Gimnazjum nr 1 w Zakopanem otrzymało imię Olgi i Andrzeja Małkowskich, s. 8; J. Krężel, Józef Bielecki – wspomnienie, s. 9; M. Miszczuk, Władysława Seweryn-Spławska, Harcerki w Związku Harcerstwa Polskiego. Początki i osiągnięcia w kraju oraz lata 1939–1949 poza krajem, Londyn 1993 – recenzja, s. 10; J. Krężel, Małgorzata Jarosińska, Harcerstwo żeńskie i ruch zuchowy w Rzeszowie (1912–1939), Rzeszów 2005 – recenzja, s. 11; A. Piotrowska, Głosy czytelników, s. 12; M. Popiel, Harcerski mundur z Katowic, s. 13; M. Popiel, Tarnowskie obchody 95-lecia skautingu na ziemiach polskich, s. 15.

 Pobrań: 7002
   
 

Nr 2 [6] 23 kwietnia 2006 r., rok II.
TREŚĆ: J. Kościelski, Pieśń rycerska, s. 1; Od redakcji, Słów kilka…, s. 2; M. Miszczuk, Jan Rossman ps. Wacek, cz. 3, s. 3; M. Popiel, Czasopisma harcerskie, s. 8; W. Kukla, M. Miszczuk, Krótki zarys dziejów harcerstwa na obczyźnie w latach 1912–2004, s. 9; A. Obuchowski, O skautingu na Ałtaju, s. 13; F. Dębski, „Sulimczyk. Miesięcznik dawnych instruktorów harcerskich” (Kraków), s. 14; M. Miszczuk, Lilijka harcerska, cz. III, s. 15.

 Pobrań: 9531
   
 

Nr 1 [5] 22 lutego 2006 r., rok II.
TREŚĆ: Ogniska już dogasa blask – pieśń, s. 1; Redakcja, Słów kilka…, s. 2; M. Miszczuk, Jan Rossman ps. Wacek, cz. 2, s. 3; W. Kukla, „Ognisko harcerskie. Kwartalnik starszyzny harcerskiej” (Londyn), s. 10; W. Kukla, „Biuletyn Ogólnopolski Klub Autorów i Dokumentalistów Opracowań Historii Harcerstwa – Gniezno 2000”, Warszawa, Polska, s. 14; M. Popiel, S.S. Chaouia, cz. 2, s. 16.


 Pobrań: 5462
   
 

Nr 4, grudzień 2005 r., rok I.
TREŚĆ: L. Rydel, Betleem polskie – wiersz, s. 1; Redakcja, Życzenia świąteczne i noworoczne, s. 2; M. Miszczuk, Jan Rossman ps. Wacek, cz. 1, s. 3; W. Kukla, „Wici Harcerskie Kanady” (Toronto, Ontario, Kanada), s. 10; J. Bukowski, Harcerski senator, s. 14; M. Popiel, S.S. Chaouia, s. 16.

 Pobrań: 3847
   
 

Nr 3, wrzesień 2005 r., rok I.
TREŚĆ: A. Słonimski, Rozmowa z ciszą – wiersz, s. 1; Redakcja, Słów kilka…, s. 2; M. Popiel, Hm. ppłk Zygmunt Lechosław Szadkowski, s. 3; W. Kukla, „Bogu i Ojczyźnie. Biuletyn Duszpasterstwa Harcerstwa na Białorusi, s. 7; M. Miszczuk, Harcerska lilijka cz. II, s. 10.

 Pobrań: 4157
   
 

Nr 2, lipiec 2005 r., rok I.
TREŚĆ: J. Lam, Marsz sokołów – wiersz, s. 1; Redakcja, Słów kilka…, s. 2; M. Popiel, Kazimierz Wyrzykowski (1868–1935), s. 3; M. Popiel, Otwarcie cmentarza Orląt Lwowskich 24 czerwca 2005 r., s. 5; W. Kukla, „Wiadomości harcerskie/Znicz” (USA), s. 6; M. Miszczuk, Harcerska lilijka, s. 10; M. Popiel, Fotografie odnalezione po latach, s. 16.

 Pobrań: 4494
   
 

Nr 1, 23 kwietnia 2005 r., rok I.
TREŚĆ: Anonim, Nie było cudu - wiersz, s. 1; Redakcja, Słów kilka…, s. 2; M. Miszczuk, Wacława Błażejewskiego Bibliografia harcerska, s. 3; W. Kukla, Współczesna prasa harcerska wydawana poza Krajem, s. 8; Węzełek. Pismo Instruktorek (Londyn),s. 10 ; M. Popiel, Kolejny numer, s. 16.

 Pobrań: 3848
   


Strona działa na serwerze firmy


ZETO SA. Zespół Efektywnych Technik Obliczeniowych Tarnów