Skaut, 2020, nr 3 [61]

Przywołujemy w bieżącym numerze postać Czesława Pieniążkiewicza. Lesław Dall od wielu lat gromadził informacje o pierwszym drużynowym I Lwowskiej Drużyny Skautowej im. Tadeusza Kościuszki. Nie można było potwierdzić miejsca i daty śmierci. Gdy to się udało, powstał materiał opisujący życie jednego z tysięcy postaci ważnych dla Harcerstwa. Ten konkretny przykład ukazuje, w jakim miejscu badań nad historią Harcerstwa jesteśmy. Udało się już bardzo wiele. Od zarania, od 1911 roku, zostały wydane setki książek, broszur i czasopism. Niestety, nie wypełniają one bardzo wielu białych plam.
Faktem jest, że miliony książek i informacji spłonęło w pożogach wojennych, ale przy podjętych wysiłkach wielu osób, dzięki zastosowaniu Internetu, możliwe jest pchnięcie do przodu badań nad dziejami Harcerstwa, a szczególnie osób będących cząstką tej historii.

Zobacz ten numer

Zobacz wszystkie numery Skauta
Zamów wersję papierową Skauta