Skaut, 2023, nr 1 [71]

Na serwerze redakcji „Skauta” pozostaje kilka nieopublikowanych tekstów naszego nieżyjącego już niestety redaktora Mariana Miszczuka. Będziemy je starali publikować w najbliższych numerach. Niestety, nie z wszystkimi tekstami przesłał ilustracje, co bardzo zuboża warstwę ilustracyjną artykułów, a nie zawsze jest możliwe dotarcie do oryginalnych, ciekawych zdjęć. Tak jest w przypadku biogramu hm. Bronisława Pancewicza.
Przypomnienie jego postaci na łamach „Skauta” jest symbolicznym przywołaniem ogromnych rzesz polskich dzieci, młodzieży i ich opiekunów, którzy po doświadczeniu syberyjskich mrozów, sowieckiego miru i przebyciu tysięcy śnieżnych kilometrów trafili najpierw do oddziałów Armii Polskiej w ZSRR, a następnie do miejsc ratunku na Bliskim Wschodzie, w Afryce i w Indiach. Tam, duża część polskiej młodzieży, ucząc się w polskich szkołach, zetknęła się z harcerskim systemem wychowawczym i stała się harcerkami i harcerzami. To przyczyniło do tego, że w dorosłym życiu, w różnych krajach osiedlenia, zachowali w sercach i umysłach polskość.

Marek Popiel

Zobacz ten numer

Zobacz wszystkie numery Skauta
Zamów wersję papierową Skauta