Skaut, 2021, nr 2 [64]

Kolejnymi kwestiami, bynajmniej nie ostatnimi, są badania podstawowe dotyczące nie tylko początków Skautingu polskiego, ale także historii Związku Harcerstwa Polskiego. Tu należy skierować prośbę, a raczej apel do środowisk naukowych, zwłaszcza do promotorów, aby tematy prac licencjackich i magisterskich o tematyce harcerskiej dotyczyły przede wszystkim badań struktur poszczególnych chorągwi lub hufców, członków ich władz i wydawanych rozkazów. Historie drużyn są ciekawe, dzisiaj jednak widoczna jest potrzeba odtworzenia struktur władz harcerskich wszystkich szczebli. Imienne zestawienia powinny być uzupełniane o biogramy oraz fotografie.
Bardzo dużo nieznanych ogółowi badaczy dokumentów znajduje w archiwach. W tym miejscu należy skierować apel i prośbę do Dyrekcji Archiwów Narodowych i Diecezjalnych oraz innych instytucji, aby jak najszybciej zeskanować i upublicznić harcerskie zbiory. Trzeba je bowiem opracować i następnie opublikować.

Zobacz ten numer

Zobacz wszystkie numery Skauta
Zamów wersję papierową Skauta