Skaut, 2023, nr 4 [74]

Dziewiętnasty rok wydawniczy tarnowskiego „Skauta” minął nadspodziewanie szybko. Bardzo brakuje nam zmarłych i nieodżałowanych redaktorów: Janusza Krężela, Wiesława Kukli i Mariana Miszczuka. Wprowadzali do pisma nie tylko ogrom wiedzy, umiejętności pisarskich ale także mobilizowali nas pozostałych redaktorów i współpracowników do usilnej pracy.

Dziękujemy jako redakcja wszystkim czytelnikom, zwłaszcza tym, którzy w korespondencjach dzielili się uwagami, wnioskami oraz zwyczajnie zachęcali nas do kontynuowania misji wydawania „Skauta”. Bardzo jesteśmy wdzięczni za nadsyłane do redakcji książki o tematyce harcerskiej, których tylko część opisaliśmy lub zrecenzowali.

Dziękujemy przyjaciołom „Skauta”, tak możemy określać tych wszystkich autorów, którzy pozwalają nieodpłatnie zamieszczać teksty w naszym piśmie, którzy postrzegają „Skauta” jako płaszczyznę wymiany myśli i porozumienia, są otwarci do podejmowania dyskusji, czasem wykraczającej poza ramy pisma, kiedy poruszamy tematy dotyczące badań nad historią Skautingu polskiego i Harcerstwa.

Dziękuję zastępowi Dziemwiątka z dawnej 10 Tarnowskiej Drużyny Harcerskiej im. Partyzantów AK Oddziału Regina II za obdarowanie nas papierem, który konieczny jest do wydawania papierowej wersji „Skauta”.

Zobacz ten numer

Zobacz wszystkie numery Skauta
Zamów wersję papierową Skauta