Partnerzy

Archiwum Narodowe w Krakowie. Oddział w Tarnowie

ul. Chemiczna 16, 33-101 Tarnów

W Archiwum znajduje się Kolekcja Harcerska.

Redakcja „Skauta” współpracuje z Archiwum w zakresie prac badawczych nad historią Skautingu i Harcerstwa.

ArchiwumHarcerskie.pl

Warszawa

fundacja@jakobstaf.pl
www.ArchiwumHarcerskie.pl
facebook.com/ArchiwumHarcerskie

Na stronie znajdują się tysiące zdigitalizowanych dokumentów i fotografii z różnych okresów historii Harcerstwa, w tym Kręgów Instruktorskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM) oraz harcerstwa niepokornego z lat 80-tych. Istotną częścią portalu jest największe w internetowej sieci Archiwum Prasy Harcerskiej.

W ArchiwumHarcerskie.pl znajduje się komplet egzemplarzy kwartalnika: „Skaut. Harcerskie Pismo Historyczne”, Tarnów.

Czasopismo „Skaut” posiada status patrona medialnego dla ArchiwumHarcerskie.pl

Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Wita Stwosza 53
80-308 Gdańsk
https://www.bg.ug.edu.pl

W bibliotece znajduje się komplet egzemplarzy kwartalnika: „Skaut. Harcerskie Pismo Historyczne”, Tarnów.

Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

ul. Idziego Radziszewskiego 11
20-031 Lublin
https://www.umcs.pl/pl/biblioteka-glowna-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej,8783.htm

W bibliotece znajduje się komplet egzemplarzy kwartalnika: „Skaut. Harcerskie Pismo Historyczne”, Tarnów.

Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego

ul. Strzelców Bytomskich 2
45-084 Opole
http://bg.uni.opole.pl

W bibliotece znajduje się komplet egzemplarzy kwartalnika: „Skaut. Harcerskie Pismo Historyczne”, Tarnów.

Biblioteka Jagiellońska

al. Mickiewicza 22
30-059 Kraków
https://bj.uj.edu.pl

W bibliotece znajduje się komplet egzemplarzy kwartalnika: „Skaut. Harcerskie Pismo Historyczne”, Tarnów.

Biblioteka Narodowa

al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
https://www.bn.org.pl

W bibliotece znajduje się komplet egzemplarzy kwartalnika: „Skaut. Harcerskie Pismo Historyczne”, Tarnów.

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy Biblioteka Główna Woj. Mazowieckiego

ul. Koszykowa 26/28
00-950 Warszawa
https://www.koszykowa.pl

W bibliotece znajduje się komplet egzemplarzy kwartalnika: „Skaut. Harcerskie Pismo Historyczne”, Tarnów.

Biblioteka Śląska

Plac Rady Europy 1
40-021 Katowice
https://bs.katowice.pl

W bibliotece znajduje się komplet egzemplarzy kwartalnika: „Skaut. Harcerskie Pismo Historyczne”, Tarnów.

Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ul. F. Chopina 27
20-023 Lublin
http://www.bu.kul.pl

W Muzeum znajduje się komplet egzemplarzy kwartalnika: „Skaut. Harcerskie Pismo Historyczne”, Tarnów.

Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi

ul. Jana Matejki 32/38
90-237 Łódź
http://www.lib.uni.lodz.pl

W bibliotece znajduje się komplet egzemplarzy obowiązkowych kwartalnika: „Skaut. Harcerskie Pismo Historyczne”, Tarnów.

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

ul. Ratajczaka 38/40
61-816 Poznań
http://lib.amu.edu.pl

W bibliotece znajduje się komplet egzemplarzy obowiązkowych kwartalnika: „Skaut. Harcerskie Pismo Historyczne”, Tarnów.

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

ul. Gagarina 13
87-100 Toruń
https://www.bu.umk.pl

W bibliotece znajduje się komplet egzemplarzy obowiązkowych kwartalnika: „Skaut. Harcerskie Pismo Historyczne”, Tarnów.

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

ul. Dobra 56/66
00-312 Warszawa
https://www.buw.uw.edu.pl

W bibliotece znajduje się komplet egzemplarzy obowiązkowych kwartalnika: „Skaut. Harcerskie Pismo Historyczne”, Tarnów.

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław
https://www.bu.uni.wroc.pl

W bibliotece znajduje się komplet egzemplarzy obowiązkowych kwartalnika: „Skaut. Harcerskie Pismo Historyczne”, Tarnów.

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego

ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A
15-097 Białystok
http://www.ksiaznicapodlaska.pl

W bibliotece znajduje się komplet egzemplarzy obowiązkowych kwartalnika: „Skaut. Harcerskie Pismo Historyczne”, Tarnów.

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica

ul. Podgórna 15/16
70-205 Szczecin
https://www.ksiaznica.szczecin.pl

W bibliotece znajduje się komplet egzemplarzy obowiązkowych kwartalnika: „Skaut. Harcerskie Pismo Historyczne”, Tarnów.

Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie

ul. Krakowska 6
33-100 Tarnów

W bibliotece znajduje się dział książek i czasopism harcerskich oraz komplet kwartalnika: „Skaut. Harcerskie Pismo Historyczne”, Tarnów.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

ul. Sołtysowicka 24
51-168 Wrocław
https://ossolineum.pl

W bibliotece znajduje się komplet egzemplarzy obowiązkowych kwartalnika: „Skaut. Harcerskie Pismo Historyczne”, Tarnów.

Muzeum Harcerskie im. Olgi i Andrzeja Małkowskich w Zakopanem

willa Czerwony Dwór, ul. Kasprusie 27
34-500 Zakopane
e-mail: muzeum@harcerskie.pl

Muzeum gromadzi i prezentuje pamiatki po Oldze i Andrzeju Małkowskich. Prowadzi działaność wydawniczą. W Muzeum znajduje się komplet egzemplarzy kwartalnika: „Skaut. Harcerskie Pismo Historyczne”, Tarnów.

Muzeum Harcerstwa w Warszawie

ul. Marii Konopnickiej 6 p. 21
00-491 Warszawa
https://muzeumharcerstwa.pl

W muzeum znajduje się komplet egzemplarzy kwartalnika: „Skaut. Harcerskie Pismo Historyczne”, Tarnów.

Muzeum Okręgowe w Tarnowie

Rynek 3
33-100 Tarnów
https://muzeum.tarnow.pl

W muzeum znajduje się „Kolekcja Harcerska”.

Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie

ul. Stefana Żeromskiego 8
24-140 Nałęczów
https://www.muzeumlubelskie.pl/Muzeum_Stefana_Zeromskiego_w_Naleczowie-1-318-39.html

W Muzeum znajdują się pamiątki z lat 1913–1914, po Adamie Żermskim – skaucie z drużyny Andrzeja Małkowskiego w Zakopanem.

„Czuwaj. Miesięcznik Instruktorów ZHP”

Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego
ul. Konopnickiej 6, p. 103
00-491 Warszawa
ISSN: 0867-2024
https://czuwaj.pl

„Harcerz Rzeczypospolitej. Internetowe Pismo Ruchu Harcerskiego”

ul. Obozowa 59/34-35
30-383 Kraków
ISSN: 0860-6463

„Na Tropie. Internetowy Magazyn Wędrowniczy”

Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego
ul. M. Konopnickiej 6
00-491 Warszawa
ISSN: 1233-8974
http://natropie.zhp.pl

Niezależne Wydawnictwo Harcerskie w Warszawie

Warszawa
http://www.nwh.com.pl

Niezależne Wydawnictwo Harcerskie posiada komplet egzemplarzy kwartalnika: „Skaut. Harcerskie Pismo Historyczne”, Tarnów.

Oficyna Pamiątki Przeszłości

Warszawa
http://oficynapp.blogspot.com

Oficyna Wydawnicza Impuls

ul. Fatimska 53 b
31-831 Kraków
https://www.impulsoficyna.com.pl/

Oficyna specjalizuje się w publikacjach naukowych i edukacyjnych. W latach 2014–2019, w redagowanej przez Wojciecha Śliwerskiego serii „Przywrócić Pamięć”, wydała 179 reprintów wydawnictw skautowych i harcerskich z lat 1911–1949 oraz pod redakcją Katarzyny Marszałek 10 tomów "Wyboru Źródeł do dziejów ZHP i ZHR”. W 2017 roku zainicjowała  serię „Fundamenty”.

Wydawnictwo Tomiko w Warszawie

e-mail: marian.miszczuk@gmail.com

Wydawnictwo wydaje książki o tematyce harcerskiej, m.in. serii: Dzieje harcerskich wydawnictw polonijnych i emigracyjnych, Dzieje Harcerstwa na uchodźstwie i poza krajem. Posiada komplet egzemplarzy kwartalnika: „Skaut. Harcerskie Pismo Historyczne”, Tarnów.

Jakobstaf! Fundacja Harcerstwa

Warszawa

www.jakobstaf.pl
fundacja@jakobstaf.pl
facebook.com/jakobstaf

Fundacja założona przez twórców kursu podharcmistrzowskiego Jakobstaf, promująca dobre wzorce harcerstwa m.in. przez wydawnictwa, stanowiące wartościowe narzędzia pracy dla instruktorów harcerskich z wszystkich organizacji. Fundacja zarządza także portalem ArchiwumHarcerskie.pl