Redakcja Skauta

Lesław Dall – Zakopane

Historyk, regionalista, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Związku Harcerstwa Polskiego od 1965 do 1989 roku. W latach 1980–1981 członek Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego w Zakopanem. Wieloletni nauczyciel historii w zakopiańskich szkołach. W latach 2006–2013 kierownik Muzeum Karola Szymanowskiego w willi „Atma” w Zakopanem oddział Muzeum Narodowego w Krakowie. Od 1995 roku prezes Stowarzyszenia – Muzeum Harcerskie im. Olgi i Andrzeja Małkowskich w Zakopanem.

 

Wiesław Kukla – Poznań

Doktor nauk medycznych, neurochirurg, absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu. W 1967 roku odbył staż w Regional Neurosurgical Centre w Liverpool, Anglia. W Związku Harcerstwa Polskiego od 1945 roku. Wydawca, redaktor naczelny i administracyjny czasopisma „Ku Słońcu”, dwutygodnika Czarnej 13-nastki poznańskiej, później miesięcznika  III Hufca Harcerzy Poznań-Łazarz. W 1976 roku współorganizator Kręgu Przyjaciół „Czarnej Trzynastki” poznańskiej i sekretarz Rady Kręgu do spraw wykonania kopii historycznego sztandaru drużyny oraz późniejszego przekazania oryginału sztandaru do Muzeum Historii Miasta Poznania w Ratuszu na Starym Rynku. W latach 1999–2006 kolporter pisma „Znicz/Wiadomości Harcerskie”. Autor i współautor książek oraz artykułów dotyczących m.in. historii prasy harcerskiej na świecie.

 

Marian Miszczuk – Warszawa

Doktor, ekonomista i historyk, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH), studia doktoranckie w Instytucie Historii PAN, stypendysta Cambridge University. W Związku Harcerstwa Polskiego od 1966 roku. Komisarz Zagraniczny ZHP – równocześnie Dyrektor i Redaktor Naczelny Rozgłośni Harcerskiej. Autor książek z zakresu historii Harcerstwa, redaktor „Harcerskiego Biuletynu Informacyjnego” (1982–1987) oraz serii Prace Zespołu Historycznego GK ZHP (18 pozycji). Wydawca, właściciel wydawnictwa TOMIKO, autor kilkudziesięciu artykułów historycznych i popularyzatorskich, biografii, audycji radiowych i telewizyjnych.

 

Marek Karpiński (grafika) – Tarnów

Projektant graficzny, edytor i wydawca książek. Współtwórca wystaw historycznych i artystycznych. Autor m.in. projektu graficznego „Encyklopedii Tarnowa”, publikacji wydanej na 680 rocznicę lokacji miasta. Wydawca m.in. albumu fotograficznego „Nienasycenie spojrzenia”. Współtwórca „Fabryki Przyszłości” –  inicjatywy edukacyjnej opartej o nowe technologie realizowanej przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”. Na co dzień pracuje w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

 

Marek Popiel (red. naczelny, odpowiedzialny i wydawca) – Tarnów

Działacz harcerski, poligraf, redaktor i redaktor techniczny. W Związku Harcerstwa Polskiego od 1969 roku. W latach 1980–1981 organizator i przewodniczący Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego w Tarnowie, 1996–1997 założyciel i drużynowy Drużyny Harcerskiej w Pradze (Czechy), 1997–2001 komendant Hufca ZHP im. gen. J. Bema w Tarnowie. Inicjator i przewodniczący Harcerskiego Komitetu Budowy i Odsłonięcia Pomnika Andrzeja Małkowskiego w Tarnowie, odsłoniętego w 2008 roku. Autor publikacji o historii Skautingu we Lwowie i Harcerstwa Polskiego. Zebrał i przypisami opatrzył korespondencję A. Małkowskiego. Pomysłodawca i współrealizator komputerowej bazy zdigitalizowanych i zindeksowanych czasopism oraz jednodniówek harcerskich wydawanych od 1911 roku. Autor wystaw oraz przedsięwzięć historycznych.