Spis zawartości

Skaut, 2023, nr 4 [74]

 • Marek Popiel, Od redakcji, s. 2;
 • Marek Popiel, Ernest Stafford Carlos (1884–1917) – angielski skautmistrz, malarz, żołnierz, s. 3;
 • Jarosław Błoniarz, Archiwum zdjęć Harcerstwa lwowskiego, s. 6;
 • Marek Popiel, Konferencja O turystyce i obozach harcerskich, s. 6;
 • Irena Kozimala, Obozy harcerskie w Chorągwi Lwowskiej ZHP w okresie międzywojennym, s.7;
 • Marek Popiel, O książce Marii Żychowskiej, Szare Szeregi w Tarnowie-Mościcach, s. 17;
 • Zofia Bursak, O książce: Kościuszko w harcerstwie, s. 19;
 • Plakat drugiej edycji konferencji Czerwone Korale, Rzeszów, 20 stycznia 2024 r.

Zobacz numer 74

Skaut, 2023, nr 3 [73]

Treść:

 • Marek Popiel, Od redakcji, s. 2;
 • Redaktorzy „Skauta”, Klepsydra dra Wiesława Kukli, s. 3;
 • Walentyna Krystyna Korpalska, Marian Miszczuk – korzenie, s. 4;
 • Marek Popiel, Lesław Dall, Pięć wydań książki Aleksandra Kamińskiego Andrzej Małkowski w latach 1934–2023, s. 6;
 • Lesław Dall, Olga Małkowska o Andrzeju Małkowskim, s. 16;
 • Marek Popiel, Powinność instruktorska, s. 19.

Zobacz numer 73

Skaut, 2023, nr 2 [72]

Treść:

 • Marek Popiel, Od redakcji, s. 2;
 • Marian Miszczuk, My, skauci słowiańscy. Harcerstwo w Biurze Skautów Słowiańskich, s. 3;
 • Program Targów Wydawnictw Harcerskich, Rzeszów, 23–24 września 2023 r., s. 11;
 • Marek Popiel, Mezinárodní Skautské Setkání – FENIX ’97. Międzynarodowy Zlot Skautów Słowiańskich – FENIX ’97, s. 12;
 • Lesław Dall, Recenzja albumu: Odznaki, oznaki i medale Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, s. 20.

Zobacz numer 72

Skaut, 2023, nr 1 [71]

Treść:

 • Marek Popiel, Od redakcji, s. 2;
 • Marian Miszczuk, Bronisław Pancewicz (1907–1983), s. 3;
 • Marek Popiel, Pokaz filmu o Andrzeju Małkowskim, s. 12;
 • Marek Popiel, O Głosach z „Ostatniego kręgu”, s. 14;
 • Marek Karpiński, Książki Fundacji Jakobstaf!, s. 16.

Zobacz numer 71

Skaut, 2022, nr 3–4 [69–70]

Treść:

 • Marek Popiel, Od redakcji, s. 2;
 • Marcin Binasiak, Numerowany krzyż harcerski – trudny powrót do tradycji, s. 3;
 • Marek Popiel, Edmund Wilkosz (1912–1944), s. 15;
 • Jarosław Błoniarz, Co nowego w ArchiwumHarcerskie.pl?

Zobacz numer 69–70

Skaut, 2022, nr 2 [68]

Treść:

 • Marek Popiel, Od redakcji, s. 2;
 • Marian Miszczuk, Krzyż harcerski – część IV. Najtrudniejsza próba, s. 3;
 • Marek Popiel, Konspiracyjne krzyże harcerskie z Mielca, s. 12;
 • Jarosław Koziński, Mój Ojciec i wuj, s. 14;
 • Hieronim Koziński, Mój konspiracyjny życiorys, s. 15.

Zobacz numer 68

Skaut, 2022, nr 1 [67]

Treść:

 • Marek Popiel, Od redakcji, s. 2;
 • Marian Miszczuk, Krzyż harcerski – część III. W odrodzonej Polsce, s. 3;
 • Lesław Dall, Karol Pawluś (1880–1943) założyciel drużyny skautowej w Zakopanem w 1913 roku, s. 10;
 • Marek Popiel, Dziennik z Foxlease, s. 12;
 • Olga Małkowska, Foxlease. Międzynarodowe Ognisko Instruktorskie, s. 13.

Zobacz numer 67

Skaut, 2021, nr 4 [66]

Treść:

 • Marek Popiel, Od redakcji, s. 2;
 • Marian Miszczuk, Krzyż harcerski – część II. W walce o niepodległość i granice (1918–1921), s. 3;
 • Franciszek Lis, Wspomnienie uczestnika wyprawy do Birmingham w 1913 roku, s. 9;
 • Marian Miszczuk, Marki skautowe, s. 11;
 • Lesław Dall, Proporzec II Męskiej Drużyny Harcerskiej im. J. Wiśniowieckiego we Włodzimierzu, s. 14;
 • Marek Popiel, Recenzja książki: Marian Miszczuk, Lord Cotbury, Harcmistrz Rzeczypospolitej Stanisław Sedlaczek, Warszawa, 2021, s. 15;
 • Władysław Zdek, Pułki żakowskie, s. 16.

Zobacz numer 66

Skaut, 2021, nr 3 [65]

Treść:

 • Marek Popiel, Od redakcji, s. 2,
 • Marian Miszczuk, Krzyż harcerski, s. 3;
 • Marek Popiel, Pierwsza powieść skautowa na łamach lwowskiego „skauta” 1911–1912, s. 13;
 • Lesław Dall, Tadeusz Skimina (1913–1972). Komendant hufców ZHP w Krakowie, Tarnowie i Zakopanem, s. 18;
 • Natalia Lisowska, Wiadomości bibliograficzne [2], s. 23.

Zobacz numer 65

Skaut, 2021, nr 2 [64]

Treść:

 • Marek Popiel, Od redakcji, s. 2,
 • Marian Miszczuk, Ewa Grodecka – jej życie i dzieło – część II, s. 3;
 • Marek Popiel, O międzynarodowych kontaktach Skautingu polskiego w latach 1911–1914, s. 8;
 • Ewa Stańczyk Artykuły o tematyce harcerskiej na łamach „Rocznika Tarnowskiego”, s. 12;
 • Marian Miszczuk, Recenzja książki: Jacek Judek, Kazimierz Panek. Życie, działalność i dorobek naukowy, Bydgoszcz, 2018, s. 13;
 • Natalia Lisowska, Wiadomości bibliograficzne, s. 14;
 • Marek Popiel, Medal z Kętrzyna, s. 16.

Zobacz numer 64

Skaut, 2021, nr 1 [63]

Treść:

 • Marek Popiel, Od redakcji, s. 2,
 • Marian Miszczuk, Ewa Grodecka – jej życie i dzieło – część I, s. 3,
 • Lesław Dall, Czasopisma KIHAM w zbiorach Muzeum Harcerskiego im. Olgi i Andrzeja Małkowskich w Zakopanem, s. 10,
 • Lesław Dall, Pisma Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (1980–1981) w zbiorach Muzeum Harcerskiego im. Olgi i Andrzeja Małkowskich stan na dzień 9 stycznia 2021 r., s. 11,
 • Marek Popiel, O piśmie tarnowskiego KIHAM-u z 1981 roku, s. 14,
 • Ewa Stańczyk, Jednodniówki, s. 16,
 • Lesław Dall, O książkach, s. 17,
 • Marek Popiel, Bibliografia prasy harcerskiej Mariana Miszczuka, s. 18,
 • Marek Popiel, Ekspedycja – Doroty i Dariusza Grochalów, s. 20.

Zobacz numer 63

Skaut, 2020, nr 4 [62]

Treść:

 • Marek Popiel, Od redakcji, s. 2,
 • Jerzy Węgierski, Lwowska harcerska konspiracja 1939–1949 [5], s. 3,
 • Marek Popiel, Podsumowanie, s. 5,
 • Marek Popiel, O sztandarach Harcerskich, s. 6,
 • Lesław Dall, Sztandar II Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki w Płocku z 1920 roku, s. 7
 • Marek Karpiński, Sztandar Hufca Harcerek w Tarnowie z 1937 roku, s. 10,
 • Dariusz Morsztyn Biegnący Wilk, W Republice Ściborskiej – harcerskim państwie – powstaje Muzeum Ruchu Puszczańskiego, s. 13,
 • Walentyna Krystyna Korpalska, Recenzja, s. 16.

Zobacz numer 62

Skaut, 2020, nr 3 [61]

Treść:

 • Marek Popiel, Od redakcji, s. 2,
 • Lesław Dall, Czesław Jan Pieniążkiewicz (1881–1945), s. 3,
 • Jerzy Węgierski, Lwowska harcerska konspiracja 1939–1949 [4], s. 10,
 • Marek Popiel, R. Baden-Powell w Gdyni, s. 14,
 • Jarosław Błoniarz, ArchiwumHarcerskie.pl, s. 15,
 • Wiesław Kukla, Recenzje, s. 17,
 • Marek Popiel, O kolekcjonerstwie harcerskim, s. 18.

Zobacz numer 61

Skaut, 2020, nr 2 [60]

Treść:

 • Marek Popiel, Od redakcji, s. 2.
 • Marek Popiel, Skauci I Lwowskiej Drużyny Skautowej od stycznia do czerwca 1911 roku, s. 3.
 • Marian Miszczuk, Kontakty ZHP z Hitlerjugend. Kulisy wymiany w 1937 roku i powojennych konfabulacji na ten temat, s. 10.
 • Jerzy Węgierski, Lwowska harcerska konspiracja 1939–1949 [3], s. 18.
 • Lesław Dall, Harcerskie schronisko turystyczne na Kostrzycy w Czarnohorze, s. 22.
 • Lesław Dall, Co upamiętnia tablica na schronisku ZHP na Głodówce?, s. 27.
 • Marek Popiel, O Harcach Wojciecha Rozwadowskiego, s. 28.

Zobacz numer 60

Skaut, 2020, nr 1 [59]

Treść:

 • Marek Popiel, Od redakcji; życzenia na Dzień Myśli Braterskiej, s. 2.
 • Jerzy Węgierski, Lwowska harcerska konspiracja 1939–1949 [2], s. 3
 • Lesław Dall, Sztandar Krakowskiej Chorągwi Męskiej Związku Harcerstwa Polskiego z 1922 roku, s. 13.
 • Wojciech Śliwerski, Seria Wydawnicza Fundamenty, s. 16.

Zobacz numer 59

 Skaut, 2019, nr 4 [58]

Treść:

 • Marek Popiel, Od redakcji, s. 2.
 • Jerzy Węgierski, Lwowska harcerska konspiracja 1939–1949, s. 3.
 • Marek Popiel, Jerzy Węgierski (1915–2012), s. 11.
 • Marek Popiel, Poświęcenie sztandaru I Lwowskiej Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki, s. 12.
 • Marek Popiel, Kredkowa historia, s. 14.
 • Lesław Dall, Muzeum Harcerskie im. Olgi i Andrzeja Małkowskich w Zakopanem, s. 17.
 • Marek Popiel, Harcerstwo to gra! – recenzja książki, s. 18.
 • Tomasz Kozik, Widziane z Warszawy widziane przez czytelnika – recenzja książki, s. 19.
 • Paweł Głowiak, Seria Przywrócić Pamięć, s. 20.

Zobacz numer 58

 Skaut, 2019, nr 3 [57]

Treść:

 • Marek Popiel, Od redakcji, s. 2.
 • Marian Miszczuk, „Węzełek” – Pismo Głównej Kwatery Harcerek w Londynie 1961–2017, s. 3
 • Marek Popiel, Krakowski Rocznik Historii Harcerstwa – 15 lat – analiza statystyczna i spis artykułów, s. 15
 • Marian Miszczuk, Z krzyżem harcerskim w bój 1914–1921 – recenzja książki, s. 23
 • Marek Popiel, Harcerska wędrówka przez stulecie – recenzja książki, s. 24.

Zobacz numer 57

 

Skaut, 2019, nr 2 [56]

Treść:

 • Marek Popiel, Od redakcji, s. 2.
 • Marian Miszczuk, Danuta Rossman (1922–2018), s. 3,
 • Lesław Dall, Sztandar lwowskiej Chorągwi Harcerzy ZHP z 1933 roku, s. 8,
 • Jerzy Braun, Rozbijamy obóz, s. 11,
 • Jerzy Braun, Czuwaj – wiersz, s. 13,
 • Marian Miszczuk, Małkowski, jakim był… – recenzja książki: Andrzej Małkowski. Korespondencja 1911–1919. Zebrał i przypisami opatrzył Marek Popiel, Zakopane 2018, s. 14.

Zobacz numer 56

 

Skaut, 2019, nr 1 [55]

Treść:

 • Marek Popiel, Od redakcji, s. 2.
 • Maria Żychowska, Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w 1988 roku, s. 3,
 • Maria Żychowska, Adam Ciołkosz (1901–1978), s. 5,
 • Paweł Głowiak, Seria „Przywrócić Pamięć” – Zestawienie wydanych reprintów na dzień 7.02.2019 r., s. 10,
 • Lesław Dall, Spis publikacji harcerskich Wiesława Kukli i Mariana Miszczuka, s. 11,
 • Andrzej Targowski, Recenzja książki: Wiesław Kukla, Marian Miszczuk, Widziane z Londynu, s. 19,
 • Magda Trusz, Marcin Sobczyk, Grób oraz muzeum Roberta i Olave Baden-Powell – relacja z pobytu w Nyeri, w Kenii, s. 20,
 • Rafał Jędrzejczak, Tablica harcerska w Łękawie, s. 24.

Zobacz numer 55

 

Skaut, 2018, nr 5 [54]

Treść:

 • Życzenia świąteczne.
 • Marek Popiel, Od redakcji, s. 2.

Zobacz numer 54

 

Skaut, 2018, nr 4 [53]

Treść:

 • Marek Popiel, Od redakcji, s. 2,
 • Marek Popiel, Harcerstwo w dniach odzyskiwania Niepodległości, s. 3,
 • Marek Popiel, Harcerski wymiar rocznicy niepodległości w Tarnowie, s. 12.

Zobacz numer 53

 

Skaut, 2018, nr 3 [52]

Treść:

 • Marek Popiel, Od redakcji, s. 2,
 • Krystyna Przybyło, Tarnów w latach I wojny światowej oraz w 1918 roku we wspomnieniach Jerzego Brauna, s. 3–15,
 • Krystyna Przybyło, Jerzy Braun (1901–1975), s. 5,
 • Leszek Gorycki, Skauting mniejszości narodowych i etnicznych w II Rzeczypospolitej (część 7) – Próba podsumowania, s. 16,
 • Paweł Głowiak, Seria „Przywrócić Pamięć” – Zestawienie wydanych reprintów na dzień 25.10.2018 r., s. 24,
 • Marek Popiel, Tablice harcerskie w Przemyślu, s. 25,
 • Marian Miszczuk, Uwagi o ekslibrisach, s. 28.

Zobacz numer 52

 

Skaut, 2018, nr 2 [51]

Treść:

 • Marek Popiel, Od redakcji, s. 2,
 • Maria Moskal, Inka – wiersz, s. 2,
 • Lesław Dall, Druhna Basia Wachowicz (1937–2018), s. 3,
 • Marek Popiel, Płk dr Hm. Jerzy Pertkiewicz (1920–2018), s. 4,
 • Leszek Gorycki, Skauting mniejszości narodowych i etnicznych w II Rzeczypospolitej (część 6) – Drużyny rosyjskie w ZHP, s. 5,
 • Marek Popiel, Exlibrisy harcerskie, s. 16,
 • Geneza i nurty ideowe Harcerstwa. Afisz konferencji popularno-naukowej zorganizowanej w Krakowie, s. 21,
 • Marek Popiel, Wystawa Jubileuszowa Czarnej Trzynastki Krakowskiej, s. 22,
 • Paweł Głowiak, Seria „Przywrócić Pamięć” – Zestawienie wydanych reprintów na dzień 25.06.2018 r., s. 24.

Zobacz numer 51

 

Skaut, 2018, nr 1 [50]

Treść:

 • Marek Popiel, Od redakcji, s. 2,
 • Lesław Dall, Sztandar Kompanii Skautowej 6 pułku piechoty Legionów Polskich, s. 5,
 • Leszek Gorycki, Skauting mniejszości narodowych i etnicznych w II Rzeczypospolitej (część 5) – Ukraiński Płast, s. 8,
 • Marek Popiel, O dziele harcerskim hm. Janusza Krężela, s. 20,
 • Marek Popiel, O książkach i pismach: Olga Małkowska, Tu mi dobrze, tu mój świat…; Kaja Drąg, Przewodnik po „Zbiorze akt 1939–1945” i „Zbiorze spuścizn” z zasobu archiwum Muzeum Harcerstwa w Warszawie; „Sanocki Skaut”, s. 26,
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2017 r., s. 28,
 • Paweł Głowiak, Seria „Przywrócić Pamięć” – Zestawienie wydanych reprintów na dzień 14.02.2018 r., s. 29,
 • Lesław Dall, Dodatek specjalny. Spis artykułów (według autorów). Tarnowski „Skaut” – nr 1–50 w latach 2005–2018, s. 30.

Zobacz numer 50

 

Skaut, 2017, nr 5 [49]

Treść:

 • Marek Popiel, Od redakcji, s. 2,
 • Redakcja, 1867–1935 Józef Piłsudski, s. 3,
 • Redakcja, Śp. Janusz Krężel 1936–2017, s. 4,
 • Marek Popiel, Chronologiczne zestawienie wydań książki A. Kamińskiego Kamienie na szaniec w latach 1943–2017, s. 5,
 • Grażyna Broniewska, Historia sztandaru XV Łódzkiej Drużyny Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego, s. 8,
 • Katarzyna Marszałek, „Mój plecak” na wędrówkę szlakami historii ruchu harcerskiego, s. 14,
 • Lesław Dall, Harcerski Słownik Biograficzny, s. 18,
 • Wiesław Kukla, Bon na budowę „Domu Harcerskiego” – przyczynek do dziejów harcerstwa we Włocławku, s. 20.

Zobacz numer 49

 

Skaut, 2017, nr 4 [48]

Treść:

 • Marek Popiel, Od redakcji, s. 2,
 • Marek. Popiel, Książki o zlocie w Birmingham w 1913 roku, s. 3,
 • Marek Popiel, The „Daily Scout” – dziennik Zlotu w Birmingham w 1913 roku, s. 6,
 • Marek Popiel, Uczestnicy wyprawy do Birmingham w 1913 roku. Lista nr 1, s. 11,
 • Lesław Dall, Zlot w Birmingham w 1913 r. w prasie polskiej, s. 12,
 • Marek Popiel, Na wyspie Brownsea – fotorelacja z 2010 roku, s. 14,
 • Paweł Głowiak, Seria „Przywrócić Pamięć” – Zestawienie wydanych reprintów na dzień 25.09.2017 r., s. 20.

Zobacz numer 48

 

Skaut, 2017, nr 3 [47]

Treść:

 • Marek Popiel, Od redakcji, s. 2,
 • Lesław Dall, Mieczysław Schreiber-Łuczyński – współautor książki Harce młodzieży polskiej, s. 3,
 • Leszek Gorycki, Skauting mniejszości narodowych i etnicznych w II Rzeczpospolitej (część 4) – Drużyny skautowe im. Berka Joselewicza, s. 7,
 • Tomasz Huk, Encyklopedia Harcerstwa, s. 18,
 • Marek Popiel, O książkach: Bogdan Szwagrzak, Przemijamy i trwamy; Jacek Krzysztof Danel, Orędownik Niepodległości. Kazimierz Sabbat 1913–1989, Kaja Drąg, Przewodnik po zbiorach „Zespół akt 1911–1939” oraz „Zespół wspomnień i historii lokalnych” z zasobu archiwum Muzeum Harcerstwa w Warszawie, s. 19.

Zobacz numer 47

 

Skaut, 2017, nr 2 [46]

Treść:

 • Marek Popiel, Od redakcji, s. 2,
 • Marek Popiel, W 150 rocznicę powstania Towarzystwa gimnastycznego we Lwowie, s. 3,
 • Marek Popiel, Pośmiertne publikacje o Andrzeju Małkowskim z lat 1919–1939, s. 6,
 • Lesław Dall, Jan Kasprowicz, Rozkaz, s. 8,
 • Leszek Gorycki, Skauting mniejszości narodowych i etnicznych w II Rzeczpospolitej (część 3) – Skautowy Związek im. kpt. Trumpeldora – Betar, s. 11,
 • Paweł Głowiak, Seria „Przywrócić Pamięć” – Zestawienie wydanych reprintów na dzień 31.03.2017 r., s. 22,
 • Marek Popiel, Krakowski Rocznik Historii Harcerstwa – spis artykułów za lata 2015–16, s. 23.

Zobacz numer 46

 

Skaut, 2017, nr 1 [45]

Treść:

 • Marek Popiel, Od redakcji, s. 2,
 • Krzysztof Paraskiewicz, Franciszek Machalski (1904–1979), s. 3,
 • Marek Popiel, Jeszcze o broszurze Andrzeja Małkowskiego Scouting in Poland, s. 13,
 • Marek Popiel, Nalepki – nieopowiedziana historia, s. 14,
 • Leszek Gorycki, Skauting mniejszości narodowych i etnicznych w II Rzeczpospolitej (część 2) – Haszomer Hacair, s. 15,
 • Marek Popiel, Portal internetowy Organizacji Harcerzy, s. 26,
 • Marek Popiel, Recenzja książki – K. Marszałek, Ruch harcerski w latach 1980–1989, wybór źródeł do dziejów Ruchu harcerskiego w Polsce, Kraków 2017, s. 27,
 • Wiesław Kukla, Recenzja książki – M. Miszczuk, Zbigniew Adolf Heidrich 1899–1983, człowiek, wychowawca, przedsiębiorca, naukowiec, Warszawa 2016, s. 28.

Zobacz numer 45

 

Skaut, 2016, nr 5 [44]

Treść:

 • Marek Popiel, Od redakcji, s. 2,
 • Marek Popiel, Pierwsza winieta lwowskiego „Skauta”, s. 3,
 • Aleksander Kamiński, Wytyczne ogólne w sprawie zorganizowania Szkoły Instruktorskiej w Górkach Wielkich, s. 7,
 • Leszek Gorycki, Skauting mniejszości narodowych i etnicznych w II Rzeczpospolitej – zapowiedź, s. 13,
 • Marek Popiel, Recenzja książki – Franciszek Machalski, Z ziemi perskiej do Polski. Wybór tekstów, wstęp i opracowanie Kinga Paraskiewicz i Krzysztof Paraskiewicz, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016, s. 14,
 • Lesław Dall, Recenzja – „Reakcja” – Magazyn gliwickich harcerzy, s. 16.

Zobacz numer 44

 

Skaut, 2016, nr 4 [43]

Treść:

 • Marek Popiel, Od redakcji, s. 2,
 • Marek Popiel, Wypisy ze Sprawozdania Wydziału PTG „Sokół-Macierz” we Lwowie za 1911 rok, s. 3,
 • Leszek Gorycki, Skauting mniejszości narodowych i etnicznych w II Rzeczpospolitej (część 1), s. 7,
 • Marek Karpiński, Tarnowska wystawa prasy harcerskiej w 1986 r., s. 13,
 • Marek Popiel, Uhonorowanie Tadeusza Strumiłły w Książniczkach, s. 18,
 • Paweł Głowiak, Seria „Przywrócić Pamięć” – Zestawienie wydanych reprintów na dzień 1.09.2016 r., s. 19,
 • Wiesław Kukla, Recenzja książki – Katarzyna Marszałek, Dziedzictwo którego nie można odrzucić. Próba interpretacji wybranych źródeł z lat 1918–2015 do dziejów Związku Harcerstwa Polskiego, s. 20.

Zobacz numer 43

 

Skaut, 2016, nr 3 [42]

Treść:

 • Marek Popiel, Od redakcji, s. 2,
 • Andrzej Małkowski, Rozkaz Dzienny, s. 3,
 • Marek Popiel, Rozkaz Dzienny – pierwszy dokument harcerski, s. 5,
 • Członkowie pierwszej Komendy Scoutowej we Lwowie – 1911 r., s. 7,
 • Marek Popiel, W kręgu legend i mitów, s. 8,
 • A. W., Scouting, s. 12,
 • Marek Popiel, Recenzja książki – Tomasz Sikorski, Krzyż harcerski 1913–2013, s. 16.

Zobacz numer 42

 

Skaut, nr 2016, 2 [41]

Treść:

 • Marek Popiel, Od redakcji, s. 2,
 • Krystyna Przybyło, M. Popiel, Władysław Malczewski (1907–1940). Zarządca Górek Wielkich, s. 3,
 • Szary Smrek, Reportaż z Górek, s. 10,
 • Jarosław Błoniarz, Pierwsza Książka o Andrzeju Małkowskim – uzupełnienie, s. 13,
 • Paweł Głowiak, Seria „Przywrócić Pamięć” – Zestawienie wydanych reprintów na dzień 25.04.2016 r., s. 14,
 • M. Popiel, Recenzje, s. 16.

Zobacz numer 41

 

Skaut, 2016, nr 1 [40]

Treść:

 • Marek Popiel, Od redakcji, s. 2,
 • Lesław Dall, Sanitariuszka Lili – Antonina Mokłowska (1895–1978), s. 3,
 • Jacek Broniewski, Pożegnanie twórczyni harcerstwa polskiego – śp. Olgi Małkowskiej „Oleńki”, „Gaździny”, s. 5,
 • Witold Noskowski, Boys-scouts, s. 9,
 • Marek Popiel, Wybór źródeł do dziejów ZHP – kilka refleksji, s. 14,
 • Marek Popiel, Krakowski Rocznik Historii Harcerstwa – spis artykułów za lata 2013–14, s. 15.

Zobacz numer 40

 

Skaut, 2015, nr 4 [39]

Treść:

 • Życzenia od redakcji, s. 2,
 • Marek Popiel, O Pułkach żakowskich – odnaleziony tekst z 1910 roku, s. 3,
 • Edmund Cenar, Pułki żakowskie, s. 4,
 • Marek Popiel, Polonika harcerskie z lat 1913–38 w Muzeum Polskim w Ameryce, s. 5,
 • Marek Popiel, O konkursie na harcerską nowelę w lwowskim „Skaucie”, s. 11,
 • Sylwester Granieczny, Harcerskie serce. I nagroda w konkursie nowelistycznym „Skauta”, s. 14,
 • Wiesław Kukla, Informacja – academia.edu, s. 15,
 • 25 lat miesięcznika „Czuwaj”, s. 16,
 • Be the spark! Magazine”, Warszawa 2014, nr 1, s. 16,
 • Paweł Głowiak, Nowe reprinty „Impulsu”, s. 16.

Zobacz numer 39

 

Skaut, 2015, nr 2–3 [37–38]

Treść:

 • Marek Popiel, Od redakcji, s. 2,
 • [Anonim], Ś.p. por. Andrzej Małkowski, s. 3,
 • O. Małkowska, Na posterunku… – wiersz, s. 4,
 • Stanisław Sedlaczek, Andrzej Małkowski, s. 5,
 • Marek Popiel, Ostatni kurs harcmistrzowski w Ośrodku Harcerskim w Górkach Wielkich w 1939 roku, s. 8,
 • Marek Popiel, (P. Damaszko), Hm. Tadeusz Dobrowolski „Siuks”, s. 13,
 • Wiesław Kukla, Niemieckie książki filatelistyczne – recenzja, s. 14,
 • Wiesław Kukla, Scouting in Poland – recenzja, s. 15,
 • Marek Popiel, Hm. Zygmunt Szadkowski – recenzja, s. 16.

Zobacz numer 37–38

 

Skaut, 2015, nr 1 [36]

Treść:

 • Marek Popiel, Od redakcji, s. 2,
 • Tadeusz Strumiłło, Andrzej Małkowski, s. 3,
 • Stanisław Sedlaczek, Ś. p. Andrzej Małkowski, s. 5,
 • [Adam Ciołkosz], Jak żył i umarł Andrzej Małkowski, s. 7,
 • Juliusz Dąbrowski, U matki, s. 8,
 • M. Lachowicz, Pierwszy Skaut Polski, s. 10,
 • Lesław Dall, Skaut Tadzio Kuhn i „Złe spojrzenie” Żeromskiego, s. 12,
 • Stefan Żeromski, Złe spojrzenie, s. 13,
 • Marek Popiel, Ośrodek kształcenia Starszyzny Harcerskiej w Górkach Wielkich, s. 18.

Zobacz numer 36

 

Skaut, 2014, nr 4 [35]

Treść:

 • Marek Popiel, Od redakcji, s. 2,
 • [Kazimierz Wyrzykowski], Wspomnienie pośmiertne. Andrzej Małkowski, s. 3,
 • W., Andrzej Małkowski, s. 4,
 • Chudek J. Marian, Andrzej Małkowski, pierwszy harcerz polski. Krótki życiorys w 10-tą rocznicę zgonu, s. 6,
 • Bambaju [Aleksander Kamiński], Twórca Harcerstwa Polskiego. O Andrzeju Małkowskim, s. 10,
 • Wojciech Albrycht, Gawędy starego żołnierza. Na poważnie i na śmiesznie. Andrzej Małkowski, s. 12,
 • Marek Popiel, Pierwsza Książka o Andrzeju Małkowskim, s. 14,
 • Paweł Iwaniuk, Harcerstwo zakopiańskie w latach 1913–1945 – recenzja, s. 16,
 • Wiesław Kukla, Od pieriestrojki do Karty Polaka. Środowiska i organizacje polskiego harcerstwa na terenie ZSRR i po jego rozpadzie – recenzja, s. 19.

Zobacz numer 35

 

Skaut, 2014, nr 3 [34]

Treść:

 • Marek Popiel, Od redakcji, s. 2,
 • Władysław J. Witrylak (1898–1971), Mój harcerski życiorys, s. 3,
 • Małgorzata Wczelik, O pradziadku – harcerzu, s. 6,
 • Władysław J. Witrylak, Zwięzła historia drużyn skautowych, następnie harcerskich w Samborze (1911–1929), s. 7,
 • Wiesław Kukla, Pożegnanie hm. Ewy Karpińskiej-Gierat, s. 9,
 • Anna Jaroszyńska-Kirchmann, Harcmistrzyni Ewa Gierat o harcerstwie w Ameryce, s. 11,
 • Marek Popiel, Rocznik Historii Harcerstwa – analiza statystyczna i spis artykułów, s. 13,
 • Marek Popiel, Krakowski Rocznik Historii Harcerstwa – analiza statystyczna i spis artykułów, s. 18,
 • Marek Popiel, Omówienie kolejnych książek serii wydawniczej „Przywrócić Pamięć”, s. 25.

Zobacz numer 34

 

Skaut, 2014, nr 2 [33]

Treść:

 • Marek Popiel, Od redakcji, s. 2,
 • Zdzisława J. Bytnar, Życiorys, s. 3,
 • Jadwiga Rymszewicz, Wakacje na Wileńszczyźnie w 1939 roku, s. 7,
 • Anna Zawadzka, Tadeusz „Zośka” i przyjaźń, s. 9,
 • Zdzisława J. Bytnar, O obowiązkach w przyjaźni, s. 11,
 • Zdzisława J. Bytnar, Tragedia Alka, s. 12,
 • Wojciech Śliwerski, O Adolfie Zbigniewie Heidrihu – naczelniku ZHP, s. 13,
 • Marek Popiel, Książki Stanisława Sedlaczka w serii „Przywrócić Pamięć”, s. 14.

Zobacz numer 33

 

Skaut, 2014, nr 1 [32]

Treść:

 • Marek Popiel, Od redakcji, s. 2,
 • Zdzisława J. Bytnar, W oczach matki – wspomnienie z dzieciństwa syna – Janka Bytnara, s. 3,
 • Zdzisława J. Bytnar, Aresztowanie Jana i Stanisława Bytnarów 23 marca 1943 roku w Warszawie, s. 6,
 • Zdzisława J. Bytnar, Wspólna mogiła, s. 11,
 • Janusz Krężel, Zamyślenie nad nowym wydaniem „Kamieni na szaniec”, s. 14,
 • Marek Popiel, Szkoła za lasem. Program kształcenia starszyzny harcerstwa podziemnego, s. 15,
 • W. Śliwerski, Seria wydawnicza – Przywrócić Pamięć, s. 16.

Zobacz numer 32

 

Skaut, 2013, nr 1 [31]

Treść:

 • Marek Cisek, Franciszek Makary Pększyc-Grudziński (1891–1915), s. 2,
 • Marek Popiel, Jamboree w Gödöllő w 1933 roku, s. 8,
 • [Marek Popiel] Teksty o skautingu, s. 13,
 • Skaut z kalendarza podhalańskiego, s. 13.

Zobacz numer 31

 

Skaut, 2012, nr 4 [30]

Treść:

 • Marian Miszczuk, Naczelnik Adolf Zbigniew Heidrich (1899–1983). Biografia harcerska – cz. II, s. 2,
 • Wiesław Kukla, Marian Miszczuk, Działalność wydawnicza harcerstwa na Zaolziu, s. 10,
 • Lesław Dall, Skautowe przyczynki biograficzne w słowniku „Oficerowie legionów polskich”, s. 17,
 • Andrzej Targowski, Polscy harcerze w świecie piszą od 100 lat – recenzja książki, s. 23.

Zobacz numer 30

 

Skaut, 2012, nr 3 [29]

Treść:

 • Marian Miszczuk, Naczelnik Adolf Zbigniew Heidrich (1899–1983). Biografia harcerska – cz. I, s. 2,
 • Wiesław Kukla, Marian Miszczuk, Działalność wydawnicza ZHP w Niemczech w latach 1945–1949, s. 9,
 • Antoni Berowski, ZHP w Niemczech – hufiec harcerski im. gen. W. Sikorskiego w Hohenfels (Lechów), s. 14.

Zobacz numer 29

 

Skaut, 2012, nr 1–2 [27–28]

Treść:

 • Marek Popiel, Leopold Ungeheuer (1903–1941) – ostatnia próba wodza – cz. III, s. 2,
 • Wiesław Kukla, Marian Miszczuk, Działalność wydawnicza harcerstwa w europejskiej części cesarstwa rosyjskiego i Rosji radzieckiej (1915–1919), s. 8,
 • Marek Popiel, Pierwsze teksty o angielskim skautingu, s. 16,
 • Anonim, Troska o młodzież, s. 16.

Zobacz numer 27–28

 

Skaut, 2011, nr 2–3 [25–26]

Treść:

 • Marek Popiel, Leopold Ungeheuer (1903–1941) – ostatnia próba wodza – cz. II, s. 2,
 • Wiesław Kukla, Marian Miszczuk, Uwagi o stanie badań dziejów harcerstwa na obczyźnie, s. 7,
 • Jan Bońkowski, Raport kapelana harcerstwa – o jego służbie na Białorusi w okresie 9 X 1989–31 X 2009 r., s. 15,
 • M. Popiel, Pierwsze teksty o angielskim skautingu, s. 17,
 • Maryan Stępowski, Jak swoją młodzież wychowują Anglicy (pułki wywiadowcze Boy Scout w Anglii), s. 18.

Zobacz numer 25–26

 

Skaut, 2011, nr 1 [24]

Treść:

 • Marek Popiel, Leopold Ungeheuer (1903–1941) – ostatnia próba wodza – cz. I, s. 2,
 • Maria Gołąb, Moje wspomnienia z życia harcerskiego w Rzeszowie w latach 1919–1922, s. 7,
 • Marek Popiel, Pierwsze teksty o angielskim skautingu, s. 10,
 • Fox, Na drodze do stałej armii – tygodnik „świat”, Warszawa 2 października 1909 r., rok IV, nr 40, s. 10,
 • Edmund S. Naganowski, „Bi-Bi” i „Bi-Es”, Dziennik „Słowo Polskie”, Lwów 16 i 17 listopada 1909 r., nr 536 i 538, s. 12,
 • Marian Miszczuk, Piątka lwowska w latach 1911–14, s. 18.

Zobacz numer 24

 

Skaut, 2010, nr 3 [23]

Treść:

 • Marian Miszczuk, Ignac – harcmistrz Ignacy Płonka (1904–2000), cz. II, s. 2,
 • Lesław Dall, Fotografie skautowe jako wojenne dowody tożsamości, s. 8,
 • Marek Popiel, Spotkanie kolekcjonerów pamiątek skautowych, s. 10,
 • Marek Popiel, Polski Skauting męski… – o książce Ireny Kozimali, s. 11,
 • Marek Popiel, Materiały historyczne stowarzyszenia szarych szeregów – pamięci hm. Ryszarda Kaczorowskiego, s. 12.

Zobacz numer 23

 

Skaut, 2010, nr 2 [22]

Treść:

 • Marian Miszczuk, Ignac – harcmistrz Ignacy Płonka (1904–2000), cz. I, s. 2,
 • Marek Popiel, Mam szczerą wolę… – o książce Bogusława Śliwerskiego, s. 12.

Zobacz numer 22

 

Skaut, 2010, nr 1 [21]

Treść:

 • Marek Popiel, Działalność harcerzy-seniorów w Londynie w latach 1962–1996, s. 2,
 • Marian Miszczuk, Andrzej Małkowski w VI c. k. gimnazjum we Lwowie w roku szkolnym 1912/1913, s. 8,
 • Marian Miszczuk, Andrzej Małkowski we wspomnieniach Jana Przybyły, s. 9,
 • Hanna Paniszewa, Harcerstwo w Brześciu (Białoruś), s. 11,
 • Zbigniew Pilarczyk, Recenzja książki całym życiem pełnić służbę… Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie w opinii jego działaczy i liderów, s. 14,
 • Marian Miszczuk, Działalność wydawnicza KHK, s. 16.

Zobacz numer 21

 

Skaut, 2009, nr 3–4 [19–20]

Treść:

 • Marek Popiel, Aleksander Szczęścikiewicz (1897–1980) – ostatni komendant Lwowskiej Chorągwi Harcerzy ZHP, s. 2,
 • Wiesław Kukla, O harcerstwie samodzielnym, s. 11,
 • Wiesław Kukla, Harcerskie wieści. gazetka związku harcerstwa Rzeczypospolitej w Kanadzie. ZHR Polish Scouts of Canada (Richmond Hill, Ontario), s. 12,
 • Jerzy L. Pyś, Poprawianie świata. Recenzja książki: M. Miszczuk, Jan Rossman „Wacek”, s. 15,
 • Marek Popiel, Karta pocztowa wydana z okazji roku Andrzeja i Olgi Małkowskich, s. 16.

Zobacz numer 19–20

 

Skaut, 2009, nr 2 [18]

Treść:

 • Szymon Dąbrowski, Wincenty Wierzejewski (1889–1972), s. 2,
 • Wiesław Kukla, Działalność wydawnicza „Poznańskiej Czarnej Trzynastki”, s. 5,
 • Marek Popiel, Recenzja książki Szymona Dąbrowskiego – Wincenty Wierzejewski. Działaj, twórz i nie bój się życia…, s. 11,
 • Marian Miszczuk, Portret, którego nie było, s. 13.

Zobacz numer 18

 

Skaut, 2009, nr 1 [17]

Treść:

 • Marek Popiel, Rozważania nad ważną dla harcerstwa datą…, s. 2,
 • Anonim, Memoriał w sprawie ustalenia daty powstania Harcerstwa w Polsce, s. 3,
 • Marian Miszczuk, Czwórka lwowska, s. 7,
 • Wiesław Kukla, Wileńska prasa harcerska w latach 1990–2008 (Wilno, republika litewska), s. 11,
 • Krystyna Przybyło, Heca z „Harcami”, s. 16,
 • Marian Miszczuk, Krótkie dzieje książki Jerzy Braun, s. 19,
 • Marek Popiel, O dziele hm. dr Marii Żychowskiej – popularyzatorki postaci Jerzego Brauna, s. 20,
 • Lesław Dall, Wystawa „Harcerstwo w sztuce” – 2011 r., s. 23.

Zobacz numer 17

 

Skaut, 2008, nr 3–4 [15–16]

Treść:

 • Marek Popiel, Andrzej Małkowski w c. k. Wyższej Szkole Realnej w Tarnowie – 1901/1902, s. 2,
 • Wiesław Kukla, Harcerstwo nad Pacyfikiem. Oficjalny Organ Z.H.P., Koło Przyjaciół Harcerstwa w Vancouver, B.C. (1971–1986), (Vancouver, Brytyjska Kolumbia, Kanada), s. 7,
 • Krystyna Przybyło, Płonie ognisko i szumią knieje. Pieśń, która musiała powstać przed 90. laty, s. 11,
 • Marek Popiel, W dzień deszczowy i ponury… sprawozdanie z odsłonięcie pomnika Andrzeja Małkowskiego w Tarnowie, s. 14.

Zobacz numer 15–16

 

Skaut, 2008, nr 2 [14]

Treść:

 • Marek Popiel, Hm. Wacław Walerian Blicharski (1912–1972) – cz. II., s. 2,
 • Wiesław Kukla, Harcerz Kresów. Pismo braci harcerskiej HpnU [Harcerstwa Polskiego na Ukrainie] – Lwów, Ukraina, s. 9,
 • Danuta Pniewska, Moje spotkanie z druhną Oleńką, s. 13,
 • Irena Szenderowiczowa, Moje spotkanie z śp. Olgą Małkowską, s. 14,
 • Janusz Krężel, W odwiedzinach u druhny Hm. RP Olgi Małkowskiej (opracowano na podstawie korespondencji nadesłanej przez hm. Józefa Kurowskiego z Mesznej), s. 15,
 • Marek Popiel, Harcerskie szlaki w harcerskim mieście. Informacje o przedsięwzięciach organizowanych z okazji odsłonięcia pomnika Andrzeja Małkowskiego w Tarnowie, s. 19.

Zobacz numer 14

 

Skaut, 2008, nr 1 [13]

Treść:

 • Marek Popiel, Hm. Wacław Walerian Blicharski (1912–1972) – cz. I, s. 2,
 • Wiesław Kukla, Nasza Gazetka. Harcerskie pismo dla dzieci i młodzieży (Czeski Cieszyn, Zaolzie, Republika Czeska), s. 9,
 • Janusz Krężel, Klub Przyjaciół Książki Harcerskiej przy Tarnowskiej Chorągwi ZHP im. gen. Józefa Bema w Tarnowie (1984–2001), s. 15,
 • Głosy czytelników, s. 19,
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia roku 2008 rokiem Andrzeja i Olgi Małkowskich, s. 20.

Zobacz numer 13

 

Skaut, 2007, nr 4 [12]

Treść:

 • Redakcja, Życzenia świąteczne i noworoczne, s. 1,
 • Lesław Dall, Gen. bryg. Ferdynand Zarzycki (1888–1958), doktor filozofii, skaut, nauczyciel, minister i senator, s. 2,
 • Wiesław Kukla, Ogniwa. Pismo harcerek/pismo dziewcząt 1949–1955 (Londyn, Wielka Brytania), s. 7,
 • Marek Popiel, Drużyna harcerska założona przez koło „rodzina wojskowa” w Bydgoszczy, s. 11.

Zobacz numer 12

 

Skaut, 2007, nr 3 [11]

Treść:

 • Marek Popiel, Wiktor Frantz (1904–1980). Ostatni redaktor lwowskiego skauta – dokończenie, s. 2,
 • Wiesław Kukla, Skaut. Czasopismo Związku Harcerstwa Polskiego na Wschodzie 1942–1946 (Jerozolima, Palestyna), s. 6,
 • Marek Popiel, Pomnik Andrzeja Małkowskiego w Tarnowie, s. 10,
 • Danuta Pniewska, Polonez na 340 par – czyli wrażenia z dnia polskiego na 21 Jamboree, s. 11,
 • Adam F. Baran, Harcerstwo w Kazachstanie (1996–2006). 5 tysięcy kilometrów od Warszawy, s. 14.

Zobacz numer 11

 

Skaut, 2007, nr 2 [10]

Treść:

 • Roman Petelenz-Łukasiewicz, Na zlot – wiersz, s. 1,
 • Marek Popiel, Słów kilka…, s. 2
 • Marek Popiel, Wiktor Frantz (1904–1980). Ostatni redaktor lwowskiego Skauta, cz. 2, s. 3,
 • Joanna C. Grześkowiak-Matejkowa, Na przełaj (Lusaka, północna Rodezja, Afryka 1946), s. 6,
 • Wiesław Kukla, Joanna C. Grześkowiak-Matejkowa, s. 8,
 • Marian Miszczuk, Z krzyżem harcerskim w Persji – rok 1942, s. 9,
 • Marek Popiel, Hm. Tadeusz Pawłowski – wspomnienie, s. 12,
 • M. Miszczuk, Władysława Seweryn-Spławska, Instruktorki organizacji harcerek ZHP poza krajem po drugiej wojnie światowej, Londyn 2004, – recenzja, s. 13,
 • Marek Popiel, Nadymany Pinokio z lejkiem w ustach… (polski znaczek pocztowy na 100 lecie światowego skautingu), s. 15.

Zobacz numer 10

 

Skaut, 2007, nr 1 [9]

Treść:

 • Roman Petelenz-Łukasiewicz, Zew – wiersz, s. 1,
 • Marek Popiel, Słów kilka…, życzenia świąteczne, s. 2,
 • Marek Popiel, Wiktor Frantz (1904–1980). Ostatni redaktor lwowskiego Skauta, cz. 1, s. 3,
 • Wiesław Kukla, Spójnik terenowy 1959–1979 (Elizabeth, New Jersey, USA), s. 6,
 • Marian Miszczuk, Harcerska akcja „Szukajcie przyjaciół” Szkocja, Anglia 1941–1944, cz. 1, s. 9,
 • Marek Popiell, Jan Barczyński – wspomnienie, s. 12.

Zobacz numer 9

 

Skaut, 2006, nr 4 [8]

Treść:

 • Redakcja, Życzenia świąteczne i noworoczne, s. 1,
 • Marek Popiel, Słów kilka…, s. 2,
 • Marian Miszczuk, Jan Rossman ps. „Wacek”, cz. 4 (dokończenie), s. 3,
 • Wiesław Kukla, Pożegnanie „Znicza” (Bethlehem, Connecticut USA), s. 6,
 • Wiesław Kukla, Kronika harcerska (Chicago Illinois USA), s. 7,
 • Marian Miszczuk, Harcerze w 1 dywizji pancernej PSZ, s. 10,
 • Marek Popiel, Czasopisma harcerskie w zbiorach biblioteki im. W. Stefanyka we Lwowie, s. 13,
 • Marek Popiel, Podróż Olgi i Andrzeja Małkowskich do Stanów Zjednoczonych AP, s. 15.

Zobacz numer 8

 

Skaut, 2006, nr 3 [7]

Treść:

 • Marek Popiel, Pieśń pamięci, s. 1,
 • Marek Popiel, Słów kilka…, s. 2,
 • Marek Popiel, Kasia Michałek – wędrowniczka, s. 3,
 • Wiesław Kukla, Na Tropie. pismo młodzieży harcerskiej (Londyn, Anglia), s. 6,
 • Lesław Dall, Gimnazjum nr 1 w Zakopanem otrzymało imię Olgi i Andrzeja Małkowskich, s. 8,
 • Janusz Krężel, Józef Bielecki – wspomnienie, s. 9,
 • Marian Miszczuk, Władysława Seweryn-Spławska, Harcerki w Związku Harcerstwa Polskiego. Początki i osiągnięcia w kraju oraz lata 1939–1949 poza krajem, Londyn 1993 – recenzja, s. 10,
 • Janusz Krężel, Małgorzata Jarosińska, Harcerstwo żeńskie i ruch zuchowy w Rzeszowie (1912–1939), Rzeszów 2005 – recenzja, s. 11,
 • Anna Piotrowska, List, s. 12,
 • Marek Popiel, Harcerski mundur z Katowic, s. 13,
 • Marek Popiel, Tarnowskie obchody 95-lecia skautingu na ziemiach polskich, s. 15.

Zobacz numer 7

 

Skaut, 2006, nr 2 [6]

Treść:

 • Józef Kościelski, Pieśń rycerska, s. 1,
 • Marek Popiel, Od redakcji, Słów kilka…, s. 2,
 • Marian Miszczuk, Jan Rossman ps. Wacek, cz. 3, s. 3,
 • M. Popiel, Czasopisma harcerskie, s. 8,
 • Wiesław Kukla, Marian Miszczuk, Krótki zarys dziejów harcerstwa na obczyźnie w latach 1912–2004, s. 9,
 • Andrzej Obuchowski, O skautingu na Ałtaju, s. 13,
 • Franciszek Dębski, Sulimczyk. Miesięcznik dawnych instruktorów harcerskich (Kraków), s. 14,
 • Marian Miszczuk, Lilijka harcerska, cz. III, s. 15.

Zobacz numer 6

 

Skaut, 2006, nr 1 [5]

Treść:

 • Dzień Myśli Braterskiej 2006. Ogniska już dogasa blask – pieśń, s. 1,
 • Marek Popiel, Słów kilka…, s. 2,
 • Marian Miszczuk, Jan Rossman ps. „Wacek”, (cz. 2), s. 3,
 • Wiesław Kukla, Ognisko harcerskie. Kwartalnik starszyzny harcerskiej (Londyn), s. 10,
 • Wiesław Kukla, Inicjatywy badawcze i wydawnicze. Biuletyn Ogólnopolski Klub Autorów i Dokumentalistów Opracowań Historii Harcerstwa – Gniezno 2000, Warszawa, Polska, s. 14,
 • Marek Popiel, S.S. Chaouia, cz. 2, s. 16.

Zobacz numer 5

 

Skaut, 2005, nr 4

Treść:

 • Lucjan Rydel, Betleem polskie – wiersz, s. 1,
 • Redakcja, Życzenia świąteczne i noworoczne, s. 2,
 • Marian Miszczuk, Jan Rossman ps. „Wacek”, cz. 1, s. 3,
 • Wiesław Kukla, Wici Harcerskie Kanady (Toronto, Ontario, Kanada), s. 10,
 • Jerzy Bukowski, Dzisiaj i jutro Ruch Harcerskiego. Harcerski senator, s. 14,
 • Marek Popiel, S.S. Chaouia, s. 16.

Zobacz numer 4

 

Skaut, 2005, nr 3

Treść:

 • Antoni Słonimski, Rozmowa z ciszą – wiersz, s. 1,
 • Marek popiel, Słów kilka…, s. 2,
 • Marek Popiel, Hm. ppłk Zygmunt Lechosław Szadkowski (1912–1995), s. 3,
 • Wiesław Kukla, Bogu i Ojczyźnie. Biuletyn Duszpasterstwa Harcerstwa na Białorusi, s. 7,
 • Marian Miszczuk, Harcerska lilijka, cz. II, s. 10.

Zobacz numer 3

 

Skaut, 2005, nr 2

Treść:

 • Jan Lam, Marsz sokołów – wiersz, s. 1,
 • Marek Popiel, Słów kilka…, s. 2,
 • Marek Popiel, Kazimierz Wyrzykowski (1868–1935), s. 3,
 • Marek Popiel, Otwarcie i poświęcenie Cmentarza Orląt Lwowskich 24 czerwca 2005 r., s. 5,
 • Wiesław Kukla, Wiadomości harcerskie/Znicz (USA), s. 6,
 • Marian Miszczuk, Harcerska lilijka, s. 10,
 • M. Popiel, Fotografie odnalezione po latach, s. 16.

Zobacz numer 2

 

Skaut, 2005, nr 1

Treść:

 • Anonim, Nie było cudu – wiersz, s. 1,
 • Redakcja, Słów kilka…, s. 2,
 • Marian Miszczuk, Wacława Błażejewskiego „Bibliografia harcerska”, s. 3,
 • Wiesław Kukla, Współczesna prasa harcerska wydawana poza Krajem – ogólne informacje bibliograficzne, s. 8,
 • Wiesław Kukla, Węzełek. Pismo Instruktorek (Londyn), s. 10,
 • Marek Popiel, Kolejny numer, s. 16.

Zobacz numer 1