Skaut, 2011, nr 2–3 [25–26]

Treść:

  • Marek Popiel, Leopold Ungeheuer (1903–1941) – ostatnia próba wodza – cz. II, s. 2,
  • Wiesław Kukla, Marian Miszczuk, Uwagi o stanie badań dziejów harcerstwa na obczyźnie, s. 7,
  • Jan Bońkowski, Raport kapelana harcerstwa – o jego służbie na Białorusi w okresie 9 X 1989–31 X 2009 r., s. 15,
  • M. Popiel, Pierwsze teksty o angielskim skautingu, s. 17,
  • Maryan Stępowski, Jak swoją młodzież wychowują Anglicy (pułki wywiadowcze Boy Scout w Anglii), s. 18.

Zobacz wszystkie numery Skauta
Zamów wersję papierową Skauta