O Skaucie

„Skaut. Harcerskie Pismo Historyczne”, to inicjatywa harcerska, prywatna i niezależna. Stanowi płaszczyznę wydawniczą, która umożliwia publikację wyników badań, poszukiwań, analiz i dociekań, w formie bogato ilustrowanych artykułów. Również zamieszczane fotografie i dokumenty, same w sobie, są nośnikami wartościowych informacji. Prezentacja tych zbiorów, gromadzonych przez dziesiątki lat przez redaktorów pisma oraz autorów artykułów, pozwala czytelnikom na zaznajomienie się z unikatowymi dokumentami z przeszłości Harcerstwa. Był to zasadniczy powód powstania tarnowskiego „Skauta” w 2005 roku.

Wokół pisma i jego redaktorów, mieszkających w kilku odległych miastach Polski, zebrało się grono niezwykle interesujących osób, prowadzących działalność pisarską, naukową, wydawniczą i wystawienniczą. Daje to dodatkowy walor różnorodności w trakcie wymiany myśli, doświadczeń i wyników poszukiwań. Również redaktorzy zaangażowani są bezpośrednio w te działania i niejednokrotnie je inicjują.

Redakcja tarnowskiego „Skauta" stara się współpracować z wszystkimi organizacjami harcerskimi w kraju i zagranicą. Może także liczyć na szybką i owocną współpracę z dyrekcjami i pracownikami bibliotek, archiwów i muzeów państwowych oraz ich harcerskich odpowiedników, szczególnie z redakcjami innych czasopism i wydawnictw.

Nie można zapomnieć, że tarnowski „Skaut” nawiązuje tytułem do pierwszego polskiego czasopisma skautowego, zainicjowanego 15 października 1911 roku przez Andrzeja Małkowskiego we Lwowie. Dlatego pieczęć redakcji, widoczna u dołu strony, na pierwszej stronie numerów pisma oraz na papierze korespondencyjnym jest repliką tej lwowskiej, z dodaną nazwą miejscowości – siedziby obecnej redakcji.

Zapraszamy do współpracy autorów, którym bliskie są idee harcerskie, a szczególnie pamięć o postaciach tworzących historię polskiego Skautingu i Harcerstwa.

Marek Popiel
red. „Skauta”

Tarnów, 3 maja 2020 r.