Skaut, 2017, nr 1 [45]

Treść:

  • Marek Popiel, Od redakcji, s. 2,
  • Krzysztof Paraskiewicz, Franciszek Machalski (1904–1979), s. 3,
  • Marek Popiel, Jeszcze o broszurze Andrzeja Małkowskiego Scouting in Poland, s. 13,
  • Marek Popiel, Nalepki – nieopowiedziana historia, s. 14,
  • Leszek Gorycki, Skauting mniejszości narodowych i etnicznych w II Rzeczpospolitej (część 2) – Haszomer Hacair, s. 15,
  • Marek Popiel, Portal internetowy Organizacji Harcerzy, s. 26,
  • Marek Popiel, Recenzja książki – K. Marszałek, Ruch harcerski w latach 1980–1989, wybór źródeł do dziejów Ruchu harcerskiego w Polsce, Kraków 2017, s. 27,
  • Wiesław Kukla, Recenzja książki – M. Miszczuk, Zbigniew Adolf Heidrich 1899–1983, człowiek, wychowawca, przedsiębiorca, naukowiec, Warszawa 2016, s. 28.

Zobacz wszystkie numery Skauta
Zamów wersję papierową Skauta