Skaut, 2016, nr 4 [43]

Treść:

  • Marek Popiel, Od redakcji, s. 2,
  • Marek Popiel, Wypisy ze Sprawozdania Wydziału PTG „Sokół-Macierz” we Lwowie za 1911 rok, s. 3,
  • Leszek Gorycki, Skauting mniejszości narodowych i etnicznych w II Rzeczpospolitej (część 1), s. 7,
  • Marek Karpiński, Tarnowska wystawa prasy harcerskiej w 1986 r., s. 13,
  • Marek Popiel, Uhonorowanie Tadeusza Strumiłły w Książniczkach, s. 18,
  • Paweł Głowiak, Seria „Przywrócić Pamięć” – Zestawienie wydanych reprintów na dzień 1.09.2016 r., s. 19,
  • Wiesław Kukla, Recenzja książki – Katarzyna Marszałek, Dziedzictwo którego nie można odrzucić. Próba interpretacji wybranych źródeł z lat 1918–2015 do dziejów Związku Harcerstwa Polskiego, s. 20.

Zobacz wszystkie numery Skauta
Zamów wersję papierową Skauta