Skaut, 2009, nr 3–4 [19–20]

Treść:

  • Marek Popiel, Aleksander Szczęścikiewicz (1897–1980) – ostatni komendant Lwowskiej Chorągwi Harcerzy ZHP, s. 2,
  • Wiesław Kukla, O harcerstwie samodzielnym, s. 11,
  • Wiesław Kukla, Harcerskie wieści. gazetka związku harcerstwa Rzeczypospolitej w Kanadzie. ZHR Polish Scouts of Canada (Richmond Hill, Ontario), s. 12,
  • Jerzy L. Pyś, Poprawianie świata. Recenzja książki: M. Miszczuk, Jan Rossman „Wacek”, s. 15,
  • Marek Popiel, Karta pocztowa wydana z okazji roku Andrzeja i Olgi Małkowskich, s. 16.

Zobacz wszystkie numery Skauta
Zamów wersję papierową Skauta