Skaut, 2018, nr 1 [50]

Treść:

  • Marek Popiel, Od redakcji, s. 2,
  • Lesław Dall, Sztandar Kompanii Skautowej 6 pułku piechoty Legionów Polskich, s. 5,
  • Leszek Gorycki, Skauting mniejszości narodowych i etnicznych w II Rzeczypospolitej (część 5) – Ukraiński Płast, s. 8,
  • Marek Popiel, O dziele harcerskim hm. Janusza Krężela, s. 20,
  • Marek Popiel, O książkach i pismach: Olga Małkowska, Tu mi dobrze, tu mój świat…; Kaja Drąg, Przewodnik po „Zbiorze akt 1939–1945” i „Zbiorze spuścizn” z zasobu archiwum Muzeum Harcerstwa w Warszawie; „Sanocki Skaut”, s. 26,
  • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2017 r., s. 28,
  • Paweł Głowiak, Seria „Przywrócić Pamięć” – Zestawienie wydanych reprintów na dzień 14.02.2018 r., s. 29,
  • Lesław Dall, Dodatek specjalny. Spis artykułów (według autorów). Tarnowski „Skaut” – nr 1–50 w latach 2005–2018, s. 30.

Zobacz wszystkie numery Skauta
Zamów wersję papierową Skauta