Skaut, 2016, nr 5 [44]

Treść:

  • Marek Popiel, Od redakcji, s. 2,
  • Marek Popiel, Pierwsza winieta lwowskiego „Skauta”, s. 3,
  • Aleksander Kamiński, Wytyczne ogólne w sprawie zorganizowania Szkoły Instruktorskiej w Górkach Wielkich, s. 7,
  • Leszek Gorycki, Skauting mniejszości narodowych i etnicznych w II Rzeczpospolitej – zapowiedź, s. 13,
  • Marek Popiel, Recenzja książki – Franciszek Machalski, Z ziemi perskiej do Polski. Wybór tekstów, wstęp i opracowanie Kinga Paraskiewicz i Krzysztof Paraskiewicz, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016, s. 14,
  • Lesław Dall, Recenzja – „Reakcja” – Magazyn gliwickich harcerzy, s. 16.

Zobacz wszystkie numery Skauta
Zamów wersję papierową Skauta